20 03 2020

Świadczenia dla studentów i doktorantów

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania, Politechnika Poznańska dołoży wszelkich starań, aby realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów oraz zapomóg dla studentów i doktorantów przebiegała terminowo i w miarę możliwości bez zakłóceń. 

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Komunikatu w sprawie przyznawania i wypłacania stypendiów oraz zapomóg dla studentów i doktorantów Politechniki Poznańskiej

Informacja MNiSW o możliwości wsparcia studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego