Aktualności: Klub Seniora

Spotkanie Noworoczne 2019

Spotkanie noworoczne Klubu Seniora PP

z Władzami Uczelni

Śpiewanie kolęd

Zaproszenie członków Klubu seniora PP

na śpiewanie kolęd

Spotkanie Noworoczne Klubu Seniora PP

Zaproszenie na spotkanie Noworoczne

Klubu Seniora PP

页面