發表於

24.11.2021
Ścisła współpraca Politechniki Poznańskiej i firmy KENSUS

Projektowanie i konstruowanie wagonów kolejowych, wdrażanie nowych technologii w procesie ich produkcji. Między innymi w tych obszarach Politechnika Poznańska będzie współpracować z firmą KENSUS. Porozumienie w tej sprawie podpisali prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej oraz Piotr Becz, zastępca prezesa Spółki.

Współpraca ma być wszechstronna i ma wykorzystywać potencjał obu stron. Jej zakres obejmuje także rozwój utrzymanie wagonów towarowych, wsparcie oraz udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych związanych z wagonami towarowymi, wdrażanie innowacyjnych technologii w zakresie naprawy i budowy taboru kolejowego, wagonów towarowych oraz linii technologicznych do tych procesów.

podpisanie porozumienia

podpisanie porozumienia 2

 

 

PL