Data dodania

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

Edycja studiów

 

Data rozpoczęcia i zakończenia:
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 
Termin zakończenia składania dokumentów: 

 

 

Sekretariat

 

 

Renata Strykowska

mgr Joanna Tietz

Adres sekretariatu: ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

Telefon: 61 665 2438

Faks: 61 665 2439

Email: renata.strykowska@put.poznan.pl

            joanna.tietz@put.poznan.pl

Informacje dodatkowe: 

Sekretariat znajduje się na drugim piętrze budynku Wydziału Technologii Chemicznej, pokój 202

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek 8:00 - 14:00;

wtorek: 8:00 - 12:00;

środa: 11:00 - 14:00;

czwartek: 8:00 - 12:00;

piątek: 8:00 - 12:00.

 

Kierownik studiów

 

dr inż. Tomasz Schiller

Telefon: 61 665 2078

tomasz.schiller@put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 208


Koszt studiów: 4100,00 zł

Nr konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

 

 

 

Terminy zajęć: 

 

Zjazdy w soboty i niedziele, przeważanie raz lub dwa razy w miesiącu.

 

Zasady naboru: 

 

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych obowiązującym w Politechnice Poznańskiej, aż do wypełnienia limitu.

Wymagane kierunki ukończenia studiów przez kandydatów: kierunki związane z tematyką studiów podyplomowych oraz inne kierunki, gdy kandydat wykonuje lub ma wykonywać pracę w zakładach pracy o profilu odpowiadającym tematyce studiów podyplomowych.

 

Profil Kształcenia: 

 

Absolwenci wyższych uczelni pracujący w przedsiębiorstwach, których profil działalności związany jest z tematyką studiów mają możliwość uaktualnienia i uzupełnienia swojej wiedzy w zakresie:

  • prawnych i ekonomicznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstw,
  • geotechniki,
  • eksploatacji i ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
  • budowy, eksploatacji sieci, zbiorników oraz pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • zastosowania modeli komputerowych do analiz i oceny systemów wodociągowych,
  • monitorowania i sterowania układami sieciowymi,
  • biochemii i toksykologi,
  • projektowania i eksploatacji systemów uzdatniania wody,
  • projektowania i eksploatacji systemów oczyszczania ścieków.

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zajęć przewidzianych w programie Studiów, Uczestnik przygotowuje pracę końcową obejmującą wybraną przez siebie tematykę. Po jej obronie otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

PL