Aktualnośći: studia II stopnia

Wyniki egzaminu z rysunku dla kierunku architektura

zostały udostępnione

Kierunki nieopłacone

Jeśli kolumnie Czy opłacony przez system wyświetla się czerwony krzyżyk x

Rejestracja elektroniczna

na kierunki: architektura oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych kończy się 01 lipca 2016 r.

Postępowanie kwalifikacyjne

dla kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia

页面