Aktualnośći: studia II stopnia

Rejestracja elektroniczna na studia

rozpoczyna się 20 maja 2016 r.

Politechnika Poznańska na Targach Edukacyjnych w Gdańsku

Zapraszamy 21 i 22 marca 2016 r.!

Targi Edukacyjne w Poznaniu

18-20 marca 2016 r.

PROMOCJA EDUKACYJNA 2016 w Toruniu

Zapraszamy kandydatów na studia w Politechnice Poznańskiej!

Rozpatrzono odwołania osób przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

Lista osób, których odwołania Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła pozytywnie na posiedzeniu dniu 10.03.2016 r.

页面