Aktualności: Dla pracowników

Professor Maciej Jan Kupczyk became the chairman of the 5. Faculty of Technical Sciences of the Poznań Society of Friends of Sciences

Prof. dr hab. inż. Maciej Jan Kupczyk został przewodniczącym Wydziału V Nauk Technicznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

A visit to Peru

Politechnika Poznańska wzięła udział w delegacji do Peru organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

页面