Aktualności: Dla pracowników

Statuette of Ignacy Jan Paderewski for PUT

Politechnika Poznańska wyróżniona statuetką Ignacego Jana Paderewskiego

NAWA - a personal exchange programme

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

Meetings with Asian visitors

Na PP goślili przedstawiciele Chin i Japonii

Co-financing from NAWA

Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej uzyskało dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej

页面