Aktualności: Dla pracowników

Kandydat na Rektora Politechniki Poznańskiej

Kandydatem na rektora PP na kadencję 2016-2020 jest prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski.

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania - jubileusze

Dzień 5 lutego 2016 r. to nie tylko jubileusz Instytutu Mechaniki Stosowanej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, ale także jubileusz 70-lecia dwóch cenionych profesorów: prof. dra hab. inż. Jana Kołodzieja oraz prof. dra hab. inż. Krzysztofa Magnuckiego.

Wyróżnienia JM Rektora dla najlepszych nauczycieli akademickich Politechniki Poznańskiej

Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiównakładają na uczelnie obowiązek "wdrożenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.... uwzględniającego wykorzystanie wniosków z ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów".

Medal "Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej" dla profesora Matarazzo

Dnia 8 grudnia br. Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski wręczył Medal „Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej" profesorowi Benedetto Matarazzo z Uniwersytetu w Katanii.

Nominacje profesorskie dla naukowców PP

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie 71 przedstawicielom świata nauki i sztuki. Otrzymało je trzech naukowców Politechniki Poznańskiej.

页面