Aktualności: Dla pracowników

Genetic Map of Poland in Cooperation with PUT

Genetyczna Mapa Polski powstanie w ramach projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki” przy współudziale Politechniki Poznańskiej

PUT Researchers Win Award of the Minister of Science and Higher Education 2016

Prof. dr. hab. inż. Jerzy Merkisz i dr inż. Dariusz Brzeziński laureatami Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2016

页面