back

(new) Information and Communication Technologies

go to the faculty website

I stopień (nowość)


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Specjalności:

  • kształtowanie profilu przez wybór przedmiotów obieralnych

Predyspozycje kandydata:

  • dobre i bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • zainteresowania współczesną informatyką i telekomunikacją
  • zdolność logicznego myślenia i kreatywność

Kariera po studiach:

  • Absolwent kierunku Teleinformatyka posiada wiedzę oraz umiejętności niezbędne do projektowania, programowania, wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów teleinformatycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach z branży technik telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT). Jest przygotowany do podjęcia planowanych studiów drugiego stopnia na kierunku Teleinformatyka.
  • Zatrudnienie:  Firmy przygotowujace oprogramowanie dla zastosowań teleinformatycznych,  telekomunikacyjnych, multimedialnych oraz ogólnoinformatycznych, zajmujące się integracją sieci i usług oraz systemami multimedialnymi, operatorzy sieci teleinformatycznych, firmy zajmujące się projektowaniem i eksploatacją sieci komputerowych i telekomunikacyjnych.

II stopień (nowość) 

Uruchomienie studiów planowane jest w marcu 2020 r.