Spis studiów podyplomowych

Faculty of Architecture
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-109 Planowanie przestrzenne (dla architektów i nie architektów) 03.07.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-205 Projektowanie parametryczne w architekturze 01.03.2015 31.03.2015 21.03.2015 31.12.2015
SP-183 Techniki świetlne w architekturze b.d. b.d. b.d. b.d.
Faculty of Civil and Transport Engineering
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-144 Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków 02.09.2019 30.09.2019 25.10.2019 25.10.2020
SP-149 Chłodnictwo i klimatyzacja 24.06.2019 13.09.2019 12.10.2019 12.10.2020
SP-204/VI Inżynieria Pożarowa Budynków 15.11.2018 20.02.2019 01.03.2019 30.06.2020
SP-151/X Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego 16.07.2019 15.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-100 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków 24.06.2019 13.09.2019 12.10.2019 12.10.2020
SP-222 Nowoczesne budownictwo kolejowe 20.08.2019 20.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
Faculty of Mechanical Engineering
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-201 Ekotechnologie i montaż b.d. b.d. 10.10.2014 26.04.2015
SP-111 Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych 14.06.2018 10.10.2018 01.10.2018 30.09.2019
SP-184 Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu 16.07.2019 31.10.2019 08.11.2019 31.07.2020
SP-186 Organizacja i zarządzanie produkcją 25.11.2019 07.02.2020 01.03.2020 31.03.2021
SP-160 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 01.06.2019 15.09.2019 01.10.2019 31.07.2020
SP-091 Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy 17.06.2019 10.10.2019 01.10.2019 30.09.2020
SP-154 Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu 01.06.2017 15.09.2017 b.d. b.d.
SP-117 Zarządzanie jakością w teorii i praktyce 19.12.2019 16.02.2020 01.03.2020 30.04.2021
SP-218 Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0 02.01.2020 31.03.2020 08.05.2020 27.02.2021
Faculty of Control, Robotics and Electrical Engineering
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-179/V edycja Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym 01.08.2016 11.09.2016 01.10.2016 31.07.2017
SP-194/IV Inżynieria wysokich napięć 19.06.2017 15.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-189 Odnawialne źródła energii. Projektowanie. Finansowanie.Pomiary. Badania. b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-161 Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-190/III Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie. 30.06.2017 05.10.2017 27.10.2017 29.06.2018
Faculty of Materials Engineering and Technical Physics
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-159 Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej 10.06.2014 b.d. 01.10.2014 31.03.2016
Faculty of Computing and Telecommunications
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-198 Hurtownie danych i analiza danych 02.07.2019 29.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-180 Inżynieria oprogramowania 10.06.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-116 Aplikacje internetowe i przetwarzanie w Chmurze 05.06.2017 30.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-113 Systemy baz danych 02.07.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
Faculty of Environmental Engineering and Energy
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-193/III Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-158 Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej 01.04.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-207 Przemysłowe technologie gazowe i energetyka odnawialna b.d. b.d. 01.10.2015 30.06.2016
SP-202 Technologie gazowe i energetyka odnawialna b.d. b.d. 01.09.2015 31.05.2016
SP-213 Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu 14.08.2019 30.09.2019 04.10.2019 30.06.2020
Inżynieria Kosmiczna b.d. b.d. 01.02.2017 31.01.2018
SP-217 Ochrona Zabytków Sztuki Inżynieryjnej 01.09.2018 14.09.2018 01.10.2018 29.06.2019
Faculty of Engineering Management
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-130 Bezpieczeństwo i higiena pracy 03.06.2019 20.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-196 / VII Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu 11.06.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-121 Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką 25.06.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-137 Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem 03.04.2018 30.09.2018 01.10.2019 30.06.2020
SP-123 Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym 04.05.2017 03.06.2017 03.06.2017 23.06.2018
SP-163 / 45 edycja Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych 14.08.2019 30.09.2019 01.10.2019 28.02.2021
SP-122 Technika z wychowaniem komunikacyjnym 01.06.2019 30.08.2019 01.09.2019 31.01.2021
SP-145 / 15 edycja Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne 26.06.2019 15.11.2019 16.11.2019 30.06.2020
SP-199 Zarządzanie E-biznesem b.d. b.d. 10.10.2015 26.06.2016
SP-169 Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi 25.06.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-215 Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta 01.07.2017 30.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-219 Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem 18.06.2018 28.09.2018 01.10.2018 30.09.2019
SP-216 Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością 01.06.2019 30.08.2019 01.09.2019 31.01.2021
SP-220 Zarządzanie infrastrukturą edukacyjną 01.06.2019 31.08.2019 01.09.2019 30.06.2020
Faculty of Chemical Technology
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-211 Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D 01.01.2016 18.02.2016 27.02.2016 27.02.2017