Spis studiów podyplomowych

Faculty of Architecture
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-109 Planowanie przestrzenne (dla architektów i nie architektów) 28.08.2017 02.10.2017 20.10.2017 16.02.2019
SP-205 Projektowanie parametryczne w architekturze 01.03.2015 31.03.2015 21.03.2015 31.12.2015
SP-183 Techniki świetlne w architekturze b.d. b.d. b.d. b.d.
Faculty of Civil and Environmental Engineering
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-144 Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków 01.06.2017 30.09.2017 20.10.2017 20.10.2018
SP-149 Chłodnictwo i klimatyzacja 01.06.2016 16.09.2017 07.10.2017 07.10.2018
SP-204/III Inżynieria Pożarowa Budynków 15.01.2016 29.02.2016 12.03.2016 05.03.2017
SP-170 Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-151/X Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego 11.07.2017 05.10.2017 07.10.2017 09.06.2018
SP-100 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków 01.06.2017 16.09.2017 07.10.2017 07.10.2018
Faculty of Mechanical Engineering and Management
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-201 Ekotechnologie i montaż b.d. b.d. 10.10.2014 26.04.2015
SP-162 Komputerowo wspomagane projektowanie technologii mechanicznej b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-111 Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych 20.03.2017 15.10.2017 20.10.2017 30.09.2018
SP-153 Menadżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-184 Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu 01.09.2017 20.11.2017 24.11.2017 31.07.2018
SP-186 Organizacja i zarządzanie produkcją 06.11.2017 18.02.2018 02.03.2018 29.03.2019
SP-160 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 01.06.2017 b.d. 01.10.2017 30.06.2018
SP-185 Projektowanie i ekspoloatacja układów hydraulicznych i pneumatycznych b.d. b.d. 18.10.2013 31.07.2014
SP-091 Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy 20.03.2017 15.10.2017 20.10.2017 30.09.2018
SP-154 Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu 01.06.2017 15.09.2017 b.d. b.d.
SP-200 Wysokowydajna obróbka skrawaniem materiałów metalowych b.d. b.d. 25.10.2013 31.07.2014
SP-117 Zarządzanie jakością w teorii i praktyce 27.11.2017 09.02.2018 02.03.2018 30.04.2019
SP-136 Zastosowanie materiałów technicznych w produkcji i eksploatacji b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-218 Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0 17.11.2017 31.08.2018 07.09.2018 05.07.2019
Faculty of Electronics and Telecommunications
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-210 Bezpieczeństwo sieci komputerowych 05.09.2017 15.12.2017 15.01.2018 15.12.2018
SP-206 Programowanie terminali mobilnych b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-209 Projektowanie i utrzymanie sieci Carrier Ethernet 05.09.2017 15.12.2017 15.01.2018 15.12.2018
SP-208 Sieci komputerowe: urządzenia i protokoły 05.09.2017 15.12.2017 15.01.2018 15.12.2018
Faculty of Electrical Engineering
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-179/V edycja Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym 01.08.2016 11.09.2016 01.10.2016 31.07.2017
SP-194/IV Inżynieria wysokich napięć 19.06.2017 15.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-127 Nowoczesne techniki w projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci dystrybucyjnych oraz instalacji elektrycznych b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-189 Odnawialne źródła energii. Projektowanie. Finansowanie.Pomiary. Badania. b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-161 Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-190/III Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie. 30.06.2017 05.10.2017 27.10.2017 29.06.2018
Faculty of Technical Physics
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-159 Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej 10.06.2014 b.d. 01.10.2014 31.03.2016
Faculty of Computing
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-198 Hurtownie danych i analiza danych 12.06.2017 30.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-180 Inżynieria oprogramowania 12.06.2017 22.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-116 Aplikacje internetowe i przetwarzanie w Chmurze 05.06.2017 30.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-148 Systemy automatyki i robotyki b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-113 Systemy baz danych 01.06.2017 30.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
Faculty of Engineering Management
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-130 Bezpieczeństwo i higiena pracy 26.05.2017 10.09.2017 16.09.2017 30.06.2018
SP-135 Doradztwo zawodowe b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-196 / V Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu 03.04.2018 30.09.2018 01.10.2018 30.06.2019
SP-172 Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-121 Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką 03.04.2018 30.09.2018 01.10.2018 30.06.2019
SP-164 Euromarketing b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-195 Nowoczesny Menedżer Projektu Rozwojowego b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-137 Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem 03.04.2018 30.09.2018 01.10.2018 30.06.2019
SP-197 Proinnowacyjne zarządzanie w wielkopolskich MSP b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-123 Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym 04.05.2017 03.06.2017 03.06.2017 23.06.2018
SP-163 / 43 edycja Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych 05.07.2017 29.09.2017 01.10.2017 28.02.2019
SP-131 Studium zarządzania jakością i konkurencyjnością przedsiębiorstw b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-122 Technika z wychowaniem komunikacyjnym 04.05.2017 03.06.2017 03.06.2017 23.06.2018
SP-145 / 13 edycja Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne 01.07.2017 10.10.2017 07.10.2017 30.06.2018
SP-199 Zarządzanie E-biznesem b.d. b.d. 10.10.2015 26.06.2016
SP-169 Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi 03.04.2018 30.09.2018 01.10.2018 30.06.2019
SP-203 Zarządzanie publicznymi inwestycjami prospołecznymi b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-191 Zarządzanie ryzykiem w bankach b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-171 Zarządzanie unijnymi projektami infrastrukturalnymi b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-215 Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta 01.07.2017 30.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-219 Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem 02.01.2018 12.02.2018 25.02.2018 25.02.2019
SP-216 Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością 04.10.2017 21.10.2017 21.10.2017 12.01.2019
Faculty of Machines and Transport
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-168 Certyfikat kompetencji zawodowych z zakresu międzynarodowego i krajowego transportu drogowego osób i rzeczy b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-143 Informatyka z technologią informacyjną b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-165 Maszyny i urządzenia energetyki cieplnej w ekologicznym przemyśle i rolnictwie b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-193/III Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-158 Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej 01.07.2016 30.09.2016 14.10.2016 30.09.2017
SP-207 Przemysłowe technologie gazowe i energetyka odnawialna b.d. b.d. 01.10.2015 30.06.2016
SP-142 Technika z wychowaniem komunikacyjnym b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-202 Technologie gazowe i energetyka odnawialna b.d. b.d. 01.09.2015 31.05.2016
SP-213 Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu 01.02.2018 01.10.2018 13.10.2018 30.06.2019
Inżynieria Kosmiczna b.d. b.d. 01.02.2017 31.01.2018
SP-217 Ochrona Zabytków Sztuki Inżynieryjnej 01.12.2017 31.01.2018 16.02.2018 15.12.2018
Faculty of Chemical Technology
Symbol 名称 The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents 起始日期 结束日期
SP-211 Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D 01.01.2016 18.02.2016 27.02.2016 27.02.2017