Chłodnictwo i klimatyzacja

Zasady naboru: 

kolejność zgłoszeń

Terminy zajęć: 

15 zjazdów (2x w miesiącu - sobota, niedziela)

Profil Kształcenia: 

Zagadnienia podstawowe z chłodnictwa i klimatyzacji takie jak:

  • technika cieplna z mechaniką płynów,
  • podstawy klimatyzacji,
  • przechowalnictwo i system HACCP,
  • urządzenia chłodnicze, zastosowania chłodnictwa, transport chłodniczy, eksploatacja urządzeń chłodniczych,
  • wentylacja i klimatyzacja budynków,
  • regulacja i sterowanie urządzeń chłodniczych,
  • regulacje prawne w chłodnictwie i klimatyzacji,
  • zasady projektowania instalacji chłodniczych,

Praca końcowa obejmuje tematykę wybraną przez uczestnika Studiów.
Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń zdaniu egzaminów i obronie pracy końcowej, absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

附加信息