Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej

Zasady naboru: 

Kolejność zgłoszeń.

Terminy zajęć: 

Od 1.10.2014 - środy, godz. 15:30 - 21:00

  • semestr 1 i 2: wykłady i ćwiczenia (330 godz.)
  • semestr 3: praktyki pedagogiczno-dydaktyczne poza uczelnią (150 godz.)
  • przygotowanie pracy końcoweje, egzamin końcowy.

Profil Kształcenia: 

Dyplom studiów daje uprawnienia do nauczania przedmiotów ścisłych i technicznych w szkołach i uczelniach (w zakresie ukończonych studiów kierunkowych mgr, inż., lic.) oraz do prowadzenia szkoleń i kierowania procowanikami oraz uczniami.

附加信息