27 03 2020

Rozstrzygnięcie konkursu Miasta Poznania

Do konkursu Miasta Poznań na najlepsze prace doktorskie i magisterskie obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych zgłaszano prace z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania jako silnego ośrodka naukowego. O niesłabnącej popularności tego konkursu świadczą liczby. Na XVI edycję Konkursu wpłynęło 118 prac, w tym 52 rozprawy doktorskie i 66 prac magisterskich.

Wśród laureatów i wyróżnionych prac, znalazły się także te powstałe na Politechnice Poznańskiej.

Nagrodzona praca doktorska: 

Emil Augustyn - "Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w systemie użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego sił powietrznych"

Promotor: dr hab. inż. Adam Kadziński
Wydział Inżynierii Transportu

 

Wyróżnione prace doktorskie:

Jędrzej Bylka - "Ocena układów transportujących wodę z zastosowaniem zintegrowanych narzędzi informatycznych"
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Tomasz M. MRÓZ
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Marta Drążkowska - "Identyfikacja kinematycznych modeli ruchu stawu kolanowego na podstawie sekwencji obrazów RTG"
Promotor: prof. dr hab. Inż. Krzysztof Kozłowski
Wydział Informatyki

Adrian Dziembowski - "Synteza widoków wirtualnych w rzadkich systemach wielokamerowych dla zastosowań w swobodnej nawigacji"
Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Katarzyna Maria Jaszczyszyn - "Usuwanie ze ścieków substancji powierzchniowo czynnych niejonowych z wykorzystaniem sorbentów mineralnych"
Promotor: dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 

Nagrodzona praca magisterska:

Jakub Pielich - "Analiza czasowo-kosztowa inwestycji zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Dziećmiarkach w ujęciu BIM"
Promotorka: dr inż Agnieszka Dziadosz
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 

Wyróżnione prace magisterskie:

Marcin Białek, Patryk Nowak - "Zastosowanie sieci neuronowej w zadaniu planowania trajektorii ruchu robota mobilnego"
Promotor: dr inż. Dominik Rybarczyk
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Piotr Kicki - "Algorytmizacja ruchu inteligentnych pojazdów przegubowych w obecności ograniczeń konfiguracyjnych i wejść sterujących"
Promotor: dr hab. inż. Maciej Michałek
Wydział Informatyki

Adrianna Laskowska - "Wpływ rowerów elektrycznych na systemy transportowe"
Promotor: dr inż. Paweł Zmuda-Trzebiatowski
Wydział Inżynierii Transportu

Alicja Odejewska - "Szpital onkologii dziecięcej w Poznaniu"
Promotorka: dr inż. arch. Agata Gawlak
Wydział Architektury

Adam Pocztarek - "Centrum budowania świadomości proekologicznej na przykładzie wieży antysmogowej w Poznaniu na ul. Górna Wilda"
Promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak
Wydział Architektury

Ewelina Smółkowska - "Pomiary objętości wybranych elementów ciała człowieka"
Promotor:  prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Przemysław Szaja - "Koncepcja systemu bezzałogowego transportu medycznego w aglomeracji miasta Poznań"
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Markowski, prof. PP
Wydział Inżynierii Transportu