Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

piątek godz. 15.30-20.00, sobota godz. 8.30-15.00, co 2 tygodnie
Pierwsze zajęcia 19.10.2018 r.

Profil Kształcenia:

Celem jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej mogącej podjąć pracę na stanowiskach konstruktorów form wtryskowych i oprzyrządowania do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Studia Podyplomowe są przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się w problematyce przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Program obejmuje:

Materiały polimerowe; ich charakterystyka, zastosowanie oraz badania,

Reologia przetwórcza; lepkość i jej ocena, wielkości przetwórcze stopionych polimerów,

Wtryskiwanie tworzyw polimerowych, technologie procesu, modelowanie,

Konstrukcja form wtryskowych i oprzyrządowania; projektowanie  CAD/CAM, układy form wtryskowych, symulacje procesu,

Materiały narzędziowe; ich charakterystyka i obróbka,

Technologiczność form i innych narzędzi oraz zagadnienia techniczne podnoszące ogólną kulturę techniczną słuchaczy.

Egzamin końcowy

Absolwent otrzymuje  „Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych”.

附加信息