Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

piątek godz. 15.30-19.30, sobota godz.8.30-15.00, co 2 tygodnie
 
 

Profil Kształcenia:

Celem jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej mogącej podjąć pracę na stanowiskach technologów, szefów produkcji, kontrolerów jakości i logistyków w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz u dystrybutorów tworzyw.
Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym specjalizujących się w przetwórstwie, sprzedaży lub doradztwie z zakresu tematyki tworzyw sztucznych i gumy.
Ramowy program Studiów obejmuje następujące zagadnienia:

materiały i kompozyty polimerowe,

technologia wtryskiwania tworzyw sztucznych,

technologia wytłaczania tworzyw sztucznych,

inne metody przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy (laminowanie, odlewanie rotacyjne,  formowanie próżniowe, prasowanie, łączenie tworzyw sztucznych, techniki nanoszenia powłok),

badania właściwości tworzyw sztucznych i gumy,

reologia przetwórcza,

technologiczność  wyrobów z tworzyw sztucznych,

regeneracja i recykling tworzyw sztucznych,

egzamin końcowy.

Absolwent otrzymuje  „Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych”.

附加信息