Zarządzanie jakością w teorii i praktyce

Zasady naboru:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, itd.
Kandydaci składają następujące dokumenty:
 

Terminy zajęć:

piątki i soboty, co dwa tygodnie
 

Profil Kształcenia:

Do zarządzania jakością nie wystarcza znajomość norm ISO 9000. Potrzebna jest wiedza z zakresu zarządzania organizacją, ekonomiki jakości, motywowania pracowników, rozwiązywania problemów, metod statystycznych, Six Sigma, Lean Manufacturing, Lean Six Sigma. Taki zakres wiedzy oferujemy na 2-semestralnych studiach podyplomowych „Zarządzanie jakością w teorii i praktyce”.

W 2 semestrze Słuchacze wybierają jedną ze ścieżek kształcenia:

1. Specjalność Systemy Zarządzania: ukierunkowana na projektowanie i utrzymywanie systemów zarządzania, spełniających wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, IATF 16949, ISO 27001, ISO45001, HACCP/ISO 22000

2. Specjalność Lean/Six Sigma: ukierunkowana na zagadnienia metod i technik zarządzania w tym: SPC, DOE, MSA, Lean Management, metody optymalizacji procesów, badanie satysfakcji klientów, reenginering oraz techniki komputerowych oraz na zagadnienia organizacji i doskonalenia strumienia wartości, eliminacji marnotrawstwa, TPM, SMED, 5S, kultury Kaizen, standaryzacji pracy.

附加信息