Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D

Zasady naboru: 

kolejność zgłoszeń i pozytywny przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Terminy zajęć: 

Zajęcia odbywają się zgodnie z terminarzem podanym na stronie studiów podyplomowych

Profil Kształcenia: 

Celem studiów jest przekazanie umiejętności i wiedzy dotyczących projektowania obiektu przemysłowego lub instalacji przemysłu chemicznego, petrochemicznego lub pokrewnego od momentu przeprowadzenia symulacji procesowej, poprzez podstawową analizę efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, analizę ryzyka przemysłowego, stworzenie inteligentnego schematu orurowania i oprzyrządowania (P&ID) aż do stworzenia modelu przestrzennego (3D) i wydania dokumentacji. Zasadniczym celem jest przekazanie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami komputerowego wspomagania projektowania, takimi jak: ChemCAD, AVEVA Diagrams, AVEVA E3D i AVEVA Engineering. W ramach studiów podyplomowych przekazywana jest wiedza oraz praktyczne umiejętności wykorzystywane przez inżyniera procesowego i technologa procesów chemicznych w procesie wielobranżowego projektowania obiektów przemysłowych.

 

Studia podyplomowe kończą się wykonaniem pracy końcowej, która ma charakter projektu wybranej instalacji technologicznej wykonywanej przez inżyniera lub technologa procesu. Projekt ten jest wykonywany:

•          w zespołach 3-5 osobowych z jasno określonymi elementami indywidualnymi,

•          z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, w ramach prowadzonych zajęć projektowych (ChemCad, AVEVA Diagrams, AVEVA Engineering, AVEVA E3D),

•          elementami projektu są: wykonanie symulacji procesowej, przeprowadzenie podstawowej analizy ekonomicznej i analizy ryzyka, przygotowanie inteligentnych schematów technologicznych (P&ID), wykonanie modelu przestrzennego i dokumentacji w postaci rysunków izometrycznych i list materiałowych.

Praca końcowa jest prowadzona pod opieką promotora i broniona przed komisją egzaminacyjną składającą się z trzech osób. W szczególnych przypadkach praca końcowa może być wykonywana indywidualnie.

附加信息