Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych

Zasady naboru:

rozmowa kwalifikacyjna
 

Terminy zajęć:

Zajęcia obowiązkowe odbywają się co tydzień w środy i czwartki w godz. od 16:50 do 20:00.
 

Profil kształcenia (opis/charakterystyka):

Studia mają na celu przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych absolwentów wszystkich kierunków kształcenia na poziomie I  stopnia (do nauczania w szkołach podstawowych) i II stopnia (do nauczania w szkołach średnich). Studia spełniają przewidziane w aktualnych rozporządzeniach MEN wymagania kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego dla kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych - zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów. Program studiów zatwierdzony został przez Radę Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

 

附加信息