Zarządzanie unijnymi projektami infrastrukturalnymi

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

soboty i niedziele, 1-2 razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat przygotowania i rozliczania unijnych projektów infrastrukturalnych. Studia mają również zapoznać Słuchaczy z praktycznymi aspektami wypełniania wniosku o dofinansowanie i wskazać najczęstsze problemy wynikające z tej czynności. Program studiów łączy problematykę zarządzania projektem z aspektami ekonomicznymi oraz organizacyjnymi. Słuchacze zdobędą również wiedzę dotyczącą instrumentów rozwoju infrastrukturalnego takich jak zamówienia publiczne oraz partnerstwo publiczno-prywatne.

附加信息