Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych

Zasady naboru:

rozmowa kwalifikacyjna
 

Terminy zajęć:

piatek, sobota
 

Profil kształcenia:

Studia podyplomowe Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych mają na celu poszerzenie i uaktualnienie kwalifikacji zawodowych Słuchaczek i Słuchaczy z zakresu modelowania instalcji pokładowych, mechatroniki lotniczej, zarządzania flotą silników. Absolwentki i Absolwenci zdobędą szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarach: modelowania instalacji układów silnikowych, osprzętu silników, języka angielskiego stosowanego w lotnictwie. Nabyte umiejętności pozwolą stosować w praktyce nowoczesne narzędzia do rozwiązywania konkretnych zadań i problemów inżynierskich, ukierunkowanych na procesy mechatroniczne.
Realizacja programu pozwoli Absolwentkom i Absolwentom na uaktualnienie i poszerzenie wiedzy oraz kompetencji w zakresie zawodu inżyniera w szeroko pojętym przemyśle lotniczym. Studia podyplomowe Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych jako nowy, innowacyjny kierunek studiów stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania stawiane firmom lotniczym oraz pracownikom jednostek wojskowych.

附加信息