Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń

Terminy zajęć:

1 zjazd w miesiącu od piątku (popołudnie) do niedzieli
 

Profil kształcenia:

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie kandydatów na rzeczoznawców oraz doskonalenie umiejętności osób posiadających takie uprawnienia w dziedzinie techniki samochodowej i ruchu drogowego.
Zadaniem Studiów Podyplomowych jest pomoc w profesjonalnym przygotowaniu ekspertyz na potrzeby organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, dotyczących identyfikacji pojazdów, oceny stanu technicznego i wyceny ich wartości, ustalaniu przyczyn i rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych, wyceny kosztów napraw, metod badania i diagnozowania pojazdów itp.
Program Studiów Podyplomowych obejmuje w szczególności problematykę organizacyjno - prawną, związaną z działalnością biegłego rzeczoznawcy lub biegłego sądowego, techniczną, związaną z teorią ruchu pojazdów, mechaniką zderzeń, procesami zużycia pojazdów i ich zespołów, wymaganiami dot. materiałów eksploatacyjnych, nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych silników samochodowych, samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych, oceną oddziaływania pojazdów na środowisko, nowoczesnych sposobów kontroli i diagnozowania pojazdów, metodyki badań powypadkowych pojazdów z elementami badań metalograficznych, rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych z wykorzystaniem techniki symulacji komputerowej, dokumentowania wypadków i kolizji, fotogrametrii oraz zasad i metodyki opiniowania.

附加信息