28 07 2020

Porozumienie z Siecią Badawczą Łukasiewicz

Porozumienie o współpracy badawczej, dydaktycznej i wdrożeniowej podpisali 29 lipca 2020 roku, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Rektor Politechniki Poznańskiej oraz Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wspólne działania w obszarze B+R+I pozwolą na stworzenie nowoczesnych technologii, stanowiących fundament rozwoju innowacyjnego biznesu.

Podpisane porozumienie wzmacnia dotychczasową współpracę między PP a instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz działającymi w Poznaniu, do których należą: Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Łukasiewicz - Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna, Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej oraz poznański oddział Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych (Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw). Na wspólnych pracach nad innowacyjnymi technologiami skorzystają w szczególności poznańskie firmy, w tym wieloletni partnerzy Instytutów Łukasiewicza jak H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych, Fabryka Armatur SWARZĘDZ, Fundacja GS1 Polska, Volkswagen Poznań i Solaris Bus&Coach S.A.

- Łukasiewicz to nauka pracująca dla biznesu na dobre i trudne czasy. Chciałbym, aby ta nauka stała się kołem zamachowym naszej gospodarki, a efektem prac naukowców było coraz więcej innowacyjnych rozwiązań napędzające polskie firmy. Możemy to osiągnąć dzieląc się wiedzą i kompetencjami z najlepszymi, stąd kolejna umowa Łukasiewicza podpisana z jedną z czołowych uczelni technicznych w Polsce. Uczelni, z którą od lat ściśle współpracują instytuty Łukasiewicza i której w równym stopniu co nam, zależy na rozwoju rodzimego przemysłu. W obszarze współpracy pomiędzy Łukasiewiczem a Politechniką Poznańską widzę duży potencjał i jestem przekonany, że wspólnymi siłami uda nam się zwiększyć zaangażowanie w projekty badawcze, które przekujemy w konkretne rozwiązania dla biznesu, służące rozwojowi gospodarczemu zarówno aglomeracji poznańskiej, jak i całej Polski – podkreśla Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.  

Współpraca nad wdrożeniami to najistotniejszy element działalności każdej politechniki. Akademicką racją stanu jest otwieranie się na wszystkie możliwości prowadzenia badań, które istotnie pozwalają na rozwój rodzimego przemysłu. Powinnością uczelni technicznych jest kadrowe i instytucjonalne wspieranie prac nad innowacjami, będącymi jednym z głównych faktorów pozycji każdego kraju w światowych rankingach gospodarczych. Nasz model współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz aktywizuje ponadto, co jest dla mnie osobiście niezwykle ważne, młodych naukowców, którzy swoją kreatywnością, otwartością na nowe pomysły, ponadprzeciętnym zaangażowaniem są w stanie realizować doktoraty wdrożeniowe, łącząc awans naukowy z potrzebami otoczenia. Jestem przekonany, że obrana przez nas droga pokazuje, jak Politechnika Poznańska rozumie swoją misję w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce – stwierdził prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Rektor Politechniki Poznańskiej.

Obecnie, Łukasiewicz i Politechnika Poznańska prowadzą w ramach licznych konsorcjów projekty, których obszar badawczy obejmuje m.in. systemy sterowania do napędów elektrycznych, innowacyjne metody obliczania śladu węglowego w produkcji żywności czy bioremediację gruntów. Ich łączny budżet przekracza 160 mln zł.

Duże nadzieje strony porozumienia wiążą również ze współpracą w ramach doktoratów wdrożeniowych, które stanowią unikalną możliwość połączenia aktywności zawodowej i pracy naukowej. Udziałem w najnowszej, czwartej edycji programu, zainteresowanych jest 83 pracowników Łukasiewicza, z czego 9 z nich wskazało Politechnikę Poznańską jako miejsce prowadzenia prac wdrożeniowych. To czyni ją jedną z najczęściej wybieranych do programu uczelni przez pracowników Łukasiewicza.

相片