Wszystkie aktualności

Tytuł doktora honoris causa dla Profesora Andrzeja Demenko

Tytuł doktora honoris causa dla Profesora Andrzeja Demenko z Politechniki Poznańskiej, wybitnego naukowca z zakresu elektrotechniki i maszyn elektrycznych, twórcy szkoły naukowej w dziedzinie komputerowych metod analizy i syntezy pola elektromagnetycznego oraz polowych modeli przetworników elektromagnetycznych.

Przyznane stypendia

Odbiór decyzji dotyczących świadczeń dla studentów w roku akademickim 2019/2020

页面