Data dodania

Strategic dialogue on European Universities

W dniu 10 maja 2023 odbył się Strategic Dialogue on European Universities  (Dialog Strategiczny Uniwersytetów Europejskich) zorganizowany na Uniwersytecie w Maastricht. Uczestnicy wydarzenia, pochodzący z całej Europy, mieli okazję podzielić się innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi poprawy zarządzania i finansowania wspólnych programów. Ważnym elementem dyskusji była kwestia finansowania przyszłych działań Uniwersytetów Europejskich ze środków funduszy programu Erasmus+. Podczas spotkania podkreślano niezwykle ważną rolę lokalnych ekosystemów we współpracy z uniwersytetami, ale także wagę działań na poziomie krajowym i europejskim. 


Wydarzenie było wspierane przez holenderskie Ministry of Education, Culture and Science (Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki), francuskie Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche  (Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań) oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury
Na spotkaniu byli obecni reprezentanci Politechniki Poznańskiej  - Prof. dr hab. inż. Prof. Mariusz Głąbowski (Wydział Informatyki i Telekomunikacji) oraz dr hab. Michał Rychlik, prof. PP (Wydział Inżynierii Mechanicznej). Rozwiązania opracowane przez przedstawicieli PP , podczas paneli „Governance” oraz „Implementation of Joint Programms” uzyskały wyróżnienie i zostały przedstawione na sesji plenarnej wydarzenia, w którym brali udział przedstawiciele Komisji UE. 

Tematy prezentacji:
1) Transfer knowledge from Universities to society (business, local content, etc.)
Panel „Governance”- Głąbowski M.
2) Problem finansowania mobilności studentów – propozycja programu „Erasmus Extra +”
 Panel „Implementation of joint programmes”- Rychlik M.
 

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie

PL