Data dodania

Oferta Baltic University Program (BUP)

Dnia 8 maja br. Dział Współpracy Międzynarodowej wspólnie z prof. dr hab. inż. Marleną Kucz, Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu oraz doktorant Alireza Tabrizikahou, pełniącym w latach 2021-2022 rolę ambasadora programu wśród studentów, zorganizowali spotkanie informacyjne dla społeczności akademickiej Politechniki Poznańskiej na temat BUP. Politechnika Poznańska jest aktywnym członkiem programu od roku 2018. Rozmawiano o możliwościach stypendialnych, szkoleniowych, naukowych oraz dydaktycznych dla studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczych, które ofertuje międzynarodowy program Baltic University Programme. 


Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie www.balticuniv.uu.se  

Aktualnie otwarte nabory:

PL