Studia drugiego stopnia
Karty ECTS > 2021/2022 > Architektura - Architecture > Stacjonarne > Studia drugiego stopnia

Semestr 1
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Zajęcia terenowe - inwentaryzacyjne
Polski Fizyka budowli - akustyka
Polski Fizyka budowli - oświetlenie
Polski Innowatyka
Polski Ochrona dziedzictwa z konserwacją i modernizacją obiektów zabytkowych 2
Polski Planowanie i zarządzanie rozwojem zrównoważonym miast
Polski Projektowanie architektoniczne miejsc pracy_2
Polski Projektowanie architektoniczne obiektów specjalistycznych
Polski Projektowanie oświetlenia i akustyki 2
Polski Psychologia percepcji
Polski Teoria i historia sztuki
Polski Wzornictwo przemysłowe_1
Polski Zarządzanie kosztami inwestycjiSemestr 2
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Cross-Cultural Communication
Polski English Prawo o zagospodarowaniu przestrzennym
Polski Ochrona dziedzictwa z konserwacją i modernizacją obiektów zabytkowych_2
Polski Planowanie przestrzenne
Polski Projektowanie arch. ob. specjalistycznych
Polski Studium zagospodarowania gminy
Polski Wzornictwo przemysłowe 2
English Architektura wnętrzSemestr 2 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym - Architektura i moda
Polski English Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym - Ikony architektury
Polski English Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym - Rewitalizacja obszarów śródmiejskich
Polski English Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym - Woda w architekturze
Polski Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym - Architektura wnętrz
Polski Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym - Planowanie regionalneSemestr 3
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Pracownia badawcza
Polski Marketing
Polski Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Polski Seminarium dyplomowe
Polski Wykład specjalistyczny