28 10 2020

Dr hab. inż. Jędrzej Musiał z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, ekspertem w Horyzoncie Europa!

Pracownik Instytutu Informatyki WIiT (a także Wydziałowy koordynator ds. rozwoju i współpracy z gospodarką) został zaproszony przez Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) do współpracy w ramach grupy eksperckiej wspierającej udział Polski w nowym partnerstwie europejskim w programie Horyzont Europa (2021 – 2027 r.) „European Open Science Cloud”.

Wśród zewnętrznej grupy ekspertów znalazło się 5 osób, z czego dr Musiał jest jedynym aktywnym naukowcem pracującym na uczelni, posiadającym przy tym doświadczenie zarówno czysto naukowe jak i w realizacji, ocenie i ewaluacji projektów B+R (ze względu na liczne, zrealizowane projekty krajowe i międzynarodowe, jak i szeroką wiedzę z zakresu pracy eksperckiej dla NCBR).W związku z przygotowaniami do kolejnego programu ramowego badań i innowacji UE – Horyzont Europa, trwają aktualnie prace nad jednym z kluczowych jego elementów – czyli nad tzw. partnerstwami europejskimi. Jest ich w sumie 49, pierwsze mają zostać uruchomione w przyszłym roku. Wykorzystanie partnerstw europejskich do zwiększania udziału Polski w Horyzoncie Europa jest niezwykle istotne.

Jędrzej Musiał wchodzący w skład grupy roboczej będzie pracował nad dokumentacją (nie tylko opiniując, ale również zgłaszając szereg sugestii i uwag) oraz będzie uczestniczył w obradach partnerstwa dla Komisji Europejskiej. Będzie wsparciem dla MNiSW i agencji finansujących badania naukowe, reprezentujących Polskę na forum europejskim. Ekspert w swojej pracy będzie mógł liczyć na pełne wsparcie ze strony MNiSW, biura NCBR w Brukseli (Business Science Poland) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (koordynatora prac).

https://www.eosc-portal.eu/
https://www.era-learn.eu/partnerships-in-a-nutshell/r-i-partnerships/eur...