25 11 2020

Kierunki: informatyka oraz automatyka i robotyka z wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

Ocena PKA, dla obu kierunków, była prowadzona na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. Krzysztof Diks przyznał, że wyróżniający Certyfikat Jakości Kształcenia to zachęta do wdrażania kolejnych innowacyjnych działań na rzecz dalszego rozwoju całej uczelni.

„Wyrażam nadzieję, że stosowane przez Politechnikę Poznańską najlepsze wzorce przełożą się na budowanie kultury jakości we wszystkich uczelniach w Polsce” – podkreślił w liście do prof. Teofila Jesionowskiego, rektora Politechniki Poznańskiej, przewodniczący PKA.

Przypomnijmy, że kierunek automatyka i robotyka, w tegorocznym rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, zajął pierwsze miejsce w Polsce, na trzynaście sklasyfikowanych. Informatyka w rankingu kierunków inżynierskich była trzecia.

http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/automatyka-i-robotyka

http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/informatyka-inz

 

相片