5 12 2016

Prof. Roman Słowiński - laureatem nagrody Prezesa PAN

Profesor Roman Słowiński z Wydziału Informatyki został laureatem nagrody naukowej Prezesa Polskiej Akademii Nauk za 2016 rok za opracowanie innowacyjnych metod obliczeniowych inteligentnego wspomagania decyzji, a także za aktywną działalność upowszechniającą naukę w Oddziale PAN w Poznaniu.