Egzamin Wstępny

Egzaminy wstępne odbędą się 16 września 2021 r.:

  • na studia niestacjonarne drugiego stopnia w formie zdalnej

Kandydat loguje się o wyznaczonej godzinie do systemu rekrutacyjnego. Następnie wybiera kafelek Studia. Na liście wybranych kierunków będzie informacja o dacie i godzinie egzaminu. Należy kliknąć na przycisk przejdź obok tej informacji, co spowoduje przekierowanie do platformy elektronicznej, na której odbędzie się egzamin wstępny. Konkretna godzina przydzielona kandydatowi zostanie udostępniona w systemie rekrutacyjnym w dniu egzaminu.

Egzaminy wstępne dla studiów niestacjonarnych

  • na studia stacjonarne drugiego stopnia w ramach rekrutacji uzupełniającej w formie tradycyjnej

Egzaminy wstępne dla studiów stacjonarnych