Egzamin Wstępny

Egzaminy wstępne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny) odbędą się 15 lutego 2022 r. (wtorek) w formie online.

Kandydat loguje się o wyznaczonej godzinie do systemu rekrutacyjnego skąd zostanie przekierowany do platformy elektronicznej, na której odbędzie się egzamin wstępny. Konkretna godzina przydzielona kandydatowi zostanie udostępniona w systemie rekrutacyjnym 14 lutego 2022 r.

Forma egzaminów oraz szczegółowe wymagania wobec Kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów uczenia się po pierwszym stopniu studiów oraz wymagany tytuł zawodowy zostały opublikowane na stronie Politechniki Poznańskiej w zakładce rekrutacja.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej.