Results of admission-winter intake 2019/20

List of accepted - Lista przyjętych  -  9.08.2019

 Enrollment - Nabór: 2019/2020, Zimowy, Enrollment for full-time first-cycle studies/only for foreigners -  Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia - tylko dla cudzoziemców

Full-time first-cycle studies - stacjonarne pierwszego stopnia 

Studies in English

Studia w j.polskim

Full-time second - cycle studies; studia stacjonarne drugiego stopnia 

STUDIA NIESTACJONARNE W J.POLSKIM

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Attachments