Aplikacja z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich