STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień (nowość)


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Specjalności:

 • Pilotaż statków powietrznych
 • Transport lotniczy
 • Silniki lotnicze i płatowce
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie lotnictwem

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
 • zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami
 • zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym
  • zatrudnienie w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy
  • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
  • zatrudnienie w transporcie lotniczym
  • obsługa naziemna portów lotniczych
  • infrastruktura transportu lotniczego

  II stopień


  Brak studiów II stopnia dla wybranego kierunku studiów.

  STUDIA NIESTACJONARNE
  (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

  I stopień (nowość)


  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Specjalności:

  • Transport lotniczy
  • Silniki lotnicze i płatowce
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie lotnictwem

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
  • zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami
  • zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką

   Kariera po studiach:

   • zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym
   • zatrudnienie w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy
   • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
   • zatrudnienie w transporcie lotniczym
   • obsługa naziemna portów lotniczych
   • infrastruktura transportu lotniczego

   II stopień


   Brak studiów II stopnia dla wybranego kierunku studiów.