Student award

The Medal "Honours for graduate of Poznan University of Technology" is a distinction awarded to graduates of Poznan University of Technology, who completed the studies of II cycle, stood out in performance, science and student activities, with a total average grade of at least 4.6 and the "excellent" (5.0) grade for their thesis, "excellent" for their diploma examination and "excellent with honours" concluding the studies evaluation mark. Candidate's achievements during studies of the first cycle are also taken into consideration, as well as his or her awards acquired in the course of studies, authorship and co-authorship of research papers, speeches at scientific seminars and conferences and other accomplishments, including active participation in scientific associations and other contributing work for the benefit of academic community.

The medal is awarded by the Rector, at the nomination of Dean and upon its approval by the Medal's chapter.

The Rector of Poznan University of Technology hands in the medal during the ceremony of a new academic year inauguration.

Wyróżnienia dla Absolwentów

Wykaz absolwentów z roku akademickiego 2015/2016, 
którym decyzją Kapituły Medalu na posiedzeniu w dniu 22 września 2016 r. przyznano:

I  Medal „WYRÓŻNIAJĄCEMU SIĘ ABSOLWENTOWI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ”:

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

1.

mgr inż. Daria Radsak

Wydział Elektryczny

2.

mgr inż. Marcin Stasiak

Wydział Elektryczny

3.

mgr inż. Krzysztof Łakomy

Wydział Informatyki

4.

mgr inż. Filip Odważny

Wydział Inżynierii Zarządzania

5.

mgr inż. Sonia Żółtowska

Wydział Technologii Chemicznej

II  List gratulacyjny JM Rektora Politechniki Poznańskiej za aktywność i uzyskanie wyróżniających się wyników w nauce:

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

1.

mgr inż. arch. Nikodem Chojnacki

Wydział Architektury

2.

mgr inż. Anna Lenkowska 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

3.

mgr inż. Agata Frajtak

Wydział Fizyki Technicznej

4.

mgr inż. Anna Labijak

Wydział Informatyki

5.

mgr inż. Katarzyna Piechocka

Wydział Inżynierii Zarządzania

Medale oraz Listy Gratulacyjne wraz z nagrodami pieniężnymi zostaną wręczone podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 w dniu 05 października 2016 r.