29 10 2018

PUT around the world - Intercultural Café - New Edition!

PUT around the world - Intercultural Café is an initiative proposed by the LLL and International Education Office of Poznan University of Technology. The Intercultural Café is a good opportunity for PUT community to meet in an informal pleasant atmosphere and become a part of cultural exchange.

Meetings are organized every month, concern different topics and are dedicated for both, polish and international students and employees of the Poznan University of Technology.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PP dookoła świata - kawiarenka międzykulturowa to inicjatywa Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej. Kawiarenka Międzykulturowa jest dobrą okazją dla społeczności akademickiej, aby spotkać się w nieformalnej, przyjemnej atmosferze i stać się częścią wymiany kulturowej.

Spotkania są organizowane co miesiąc,dotyczą różnych tematów i są skierowane do polskich i zagranicznych studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

When?: 30.10.2018 (Tuesday) at 7:00 p.m.
Where?: room no 053, PUT Lecture Center, Piotrowo 2 street
Topic:

Coming to a new country - my first impressions
and challenges

How did you feel when you come to a new country?
What surprised you the most?
Funny and scary stories of the first days...
My expectations about the new country vs reality

The language of the meeting: ENGLISH

Please confirm your attendance by joining the Facebook event:
https://www.facebook.com/events/332652727312216/

---------------------------------------------------------------------------------
Kiedy?: 30.10.2018 r. (Wtorek) o 19:00
Gdzie?: Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej,
ul. Piotrowo 2, sala 053
Temat:

Przyjazd do nowego kraju - moje pierwsze wrażenia
i wyzwania

Co Cię najbardziej zaskoczyło Cię po przyjeździe do nowego kraju?
Śmieszne i przerażające historie z pierwszych dni ...
Moje wyobrażenia na temat nowego kraju a rzeczywistości.

Spotkanie odbywa się w języku angielskim

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez dołączenie do niniejszego wydarzenia : https://www.facebook.com/events/332652727312216/