10 01 2017

Projekt naukowców z Politechniki Poznańskiej najlepszym projektem innowacyjnym w rankingu Pulsu Biznesu w 2016 roku!

Zespół pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Walasa z Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej opracowuje robotyczną dłoń, której celem jest zastąpienie pracy ludzkiej w przemyśle.

Prace nad wynalazkiem są już w toku. Kolejna faza badawcza finansowana będzie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider VII. Projekt „Percepcja i sterowanie w zadaniu robotycznej manipulacji obiektami elastycznymi” realizują: dr inż. Krzysztof Walas, mgr inż. Tomasz Mańkowski i mgr inż. Jakub Tomczyński.

Robotyczna dłoń o takich możliwościach może mieć nie tylko szerokie zastosowanie w przemyśle, ale również w medycynie protetycznej.

 

Źródło: http://pulsinnowacji.pb.pl/4652631,47000,robotyczna-dlon-zastapi-czlowie...