26 01 2021

Pożegnanie dr hab. inż. Izabeli Stępniak

Rektor, Senat

oraz Społeczność Akademicka

Politechniki Poznańskiej

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci
 

dr hab. inż.

Izabeli Stępniak

 

Długoletniego pracownika naukowo-dydaktycznego Zakładu Chemii Fizycznej

Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej, absolwentki naszego Wydziału.

Z uczelnią związana zawodowo była od 1994 roku,

członek Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów,

z-ca dyrektora Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej w latach 2008-2012,

członek International Society of Electrochemistry

 

Odeszła od nas specjalistka z chemii fizycznej, elektrochemii i fotopolimeryzacji

oraz dydaktyk zaangażowany w swą misję.

 

Rodzinie i Bliskim

 

składamy

wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

 

Pogrzeb odbędzie się 2 lutego 2021 r. o godz. 11:40 na Cmentarzu Komunalnym w Jasinie,

Swarzędz ul. Cmentarna 27.