22 02 2021

Rekrutacja do IV edycji TOP YOUNG 100 – dla najlepszych Studentów w Polsce

 

Politechnika Poznańska już po raz czwarty bierze udział w programie TOP YOUNG 100.

Program Top Young 100 jest inicjatywą skierowaną do najlepszych studentów logistyki, transportu i zarządzania łańcuchem dostaw w Polsce. Projekt tworzony jest przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie. Projekt jest inicjatywą ciągłą, stale stawiającą przed studentami nowe wyzwania które dają im możliwość rozwoju swojej wiedzy i umiejętności praktycznych.

W Projekcie Top Young 100 uczestniczy:

  • 27 uczelni posiadających kierunki związane z logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw,
  • około 80 studentów z całej Polski,
  • 26 partnerów biznesowych.

Więcej informacji o programie i korzyściach: tutaj

 

DO KOGO JEST SKIEROWANY PROGRAM?

Jeżeli...

...jesteś studentem 2-5 roku studiów na jednym z kierunków prowadzonych na Politechnice Poznańskiej: Logistyka, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Robotyka;

...masz doświadczenie zawodowe lub podejmujesz dodatkową aktywność poza uczelnią,

...posiadasz znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2,

i chcesz...

...we współpracy z przedsiębiorstwami zmierzyć się z ich wyzwaniami biznesowymi oraz zdobyć wyjątkowe doświadczenie zawodowe,

...rozwinąć sieć kontaktów zawodowych o menedżerów i dyrektorów zarządzających logistyką i transportem,

...zaprezentować się potencjalnym pracodawcom,

...pod okiem osobistego mentora zawodowego przygotować się do wejścia na rynek pracy i pracować nad swoimi kompetencjami,

...zdobyć Dyplom Absolwenta Top Young 100, prestiżowy certyfikat wydany przez PSML.

 

REKRUTACJA:

 

ETAP 1:  UCZELNIANY (18.01.2021-17.03.2021)

Etap prowadzony przez Uczelnianego Opiekuna Top Young 100 na:

  • Wydziale Inżynierii Zarządzania: dr. inż. Monika Kosacka-Olejnik: monika.kosacka(at)put.poznan.pl, Więcej informacji znajdziesz na stronie: tutaj
  • Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu  dr inż. Marcin Kiciński: marcin.kicinski(at)put.poznan.pl

Wymagane dokumenty:

- CV

- Podpisana deklaracja RODO (skan dokumentu)

- Formularz zgłoszeniowy

 

ETAP 2:  OGÓLNOPOLSKI

19.03.2021 do 26.03.2021 - czas na rozwiązanie case study i zapisy na rozmowę;

  • Case study zostanie ogłoszone 18.03
  • Rozwiązanie case study zaproponowane przez Studenta trzeba będzie przesłać do Biura Projektu TY100 i będzie ono dyskutowane z Komisją w czasie rozmowy rekrutacyjnej. Zapisy na rozmowy rekrutacyjne będą prowadzone przez Biuro Projektu TY100.

 

29.03.2021 do 23.04.2021 - II etap on-line rozmowy kwalifikacyjne do Programu TY100

 

26.04.2021 - ogłoszenie listy osób przyjętych do Programu TY100

 

maj 2021 - konferencja inauguracyjna IV edycji połączona z zamknięciem III edycji

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie: tutaj oraz na Fanpage’u