22 02 2021

Stypendia Santander Universidades – 50 studentów otrzymało wsparcie finansowe

W styczniu 2021 roku przyznano 50 stypendiów Santander Universidades dla studentów Politechniki Poznańskiej o łącznej kwocie 50 000 zł, czyli przeznaczono 1000 zł dla każdego studenta. Nagrody mają na celu gratyfikację najlepszych studentów, docenienie ich wysiłków i zmotywowanie do dalszej pracy. Program stypendialny odbył się w ramach globalnej inicjatywy #ZainwestujWSiebie, zorganizowanej przez Santander Universidades w celu zwiększenia konkurencyjności studentów na rynku pracy poprzez wsparcie ich w dalszym rozwoju osobistym i zawodowym.

Porozumienie podpisane przez Politechnikę Poznańską z Santander Universidades pomogło nam docenić aktywnych studentów w dodatkowej formule, poza standardowym programem stypendialnym. W ten sposób aż pięćdziesięciu z nich otrzymało indywidualne jednorazowe stypendium. Ponadto zaktywizowaliśmy działalność naukową studentów. Siedem kół naukowych otrzymało częściowe wsparcie realizowanych aktualnie projektów naukowych, co naturalnie wzmocni ich potencjał i przyczyni się do postępu prowadzonych prac. Takie wsparcie jest pozytywnym motorem aktywności studenckiej, a Politechnika Poznańska jest otwarta na kontynuację współpracy z Santander Universidades – mówi dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Program stypendialny cieszył się dużym zainteresowaniem – wnioski złożyło 350 studentów I i II stopnia kształcenia. Kryteria wyboru były jasne i klarowne – Komisja wzięła pod uwagę zarówno średnią ocen z poprzedniego semestru, jak i osiągnięcia artystyczne, sportowe oraz społeczne. Nabór odbył się za pośrednictwem platformy www.santander-grants.com.

Gratuluję wszystkim laureatom tegorocznej edycji programu. Wsparcie szkolnictwa wyższego oraz studentów w wejściu na rynek pracy jest jednym z priorytetów Santander Universidades. Gorąco zapraszam do zapoznania się z szeroką ofertą różnego rodzaju projektów rozwojowych dla studentów, absolwentów i kadry akademickiej na stronie https://www.santander-grants.com/pl.  Zachęcam do aplikowania i ciągłego rozwijania kompetencji – mówi Karolina Nyl, menadżer placówki relacyjnej Santander Universidades na Politechnice Poznańskiej.

Życzymy dalszych sukcesów wszystkim laureatom i zachęcamy studentów do aplikowania na programy przygotowywane przez Santander Universidades.

Grupa Santander wspiera szkolnictwo wyższe

Od 2002 r. Grupa Santander przeznaczyła ponad 1,8 miliarda euro na inicjatywy akademickie za pośrednictwem programu Santander Universidades, a od 2005 roku przyznała ponad 430 000 stypendiów i grantów. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmujące m.in. wsparcie edukacji i zrównoważonej gospodarki czy przeciwdziałanie nierówności płci, są trwale wpisane w strategię banku i stanowią ważną, integralną część realizacji agendy Responsible Banking w Santander Bank Polska.