4 03 2021

Nagroda Naukowa Miasta Poznania i Stypendia dla młodych badaczy - nowa edycja

Do 30 kwietnia br. można zgłaszać kandydatów i kandydatki do Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz Stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego.

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Miasta Poznania, w którym co roku przyznawana jest Nagroda Naukowa oraz stypendia dla młodych naukowców i naukowczyń.

Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzyma osoba, która może poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi w ciągu ostatnich dwóch lat. Z kolei Stypendium przeznaczone jest dla zdolnych naukowców i naukowczyń, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz.

UWAGA! W związku z obostrzeniami COVID-19,wnioski można przesyłać również drogą mailową. Skan wniosku powinien być podpisany w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające.

Aby skutecznie doręczyć wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczalne są zarówno pliki PDF, jak i JPG - czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać mailem na adres akademickipoznan@um.poznan.pl. W przypadku formularza wniosku, oprócz skanu prosimy przesłać także wersję edytowalną w formacie Word. W temacie wiadomości prosimy wpisać: "Wniosek o Stypendium / Nagrodę Naukową Miasta Poznania". Termin przesyłania wniosków mija 30 kwietnia br.

Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej oraz stypendiów przysługuje: Radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, działającym w Poznaniu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się nauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym oraz dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej stosuje się odpowiednio do przyznawania stypendium dla młodych badaczy.

Szczegółówe informacje dostępne są na stronach Miasta Poznania

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspol...

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspol...