5 04 2017

Pilotażowy Patronat Politechniki Poznańskiej

10 marca 2017 roku Jego Magnificencja prof. dr. hab. inż. Tomasz Łodygowski, Rektor Politechniki Poznańskiej, podpisał pierwsze zaświadczenia potwierdzające objęcie Patronatem Politechniki Poznańskiej. Do końca marca patronat otrzyma 13 klas z wielkopolskich szkół. Patronat Uczelni, który jest przyznawany w ramach projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, jest szczególnym wyróżnieniem uczniów wybranych klas, które korzystają ze wskazanych form wsparcia dostępnych w ramach projektu. 

Zainteresowanie Patronatem, jest bardzo duże wśród szkół, które współpracują w ramach projektu. W tym roku szkolnym klasy zostały objęte Patronatem Politechniki Poznańskiej pilotażowo. – Do tej pory nawiązaliśmy współpracę z Działem Informacji i Promocji oraz trzema wydziałami, które aktywnie angażują się w tworzenie programu dla klas patronacki. Jest to Wydział Inżynierii Zarządzania, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – mówi Maciej Szafrański, Kierownik zadań Politechniki Poznańskiej w projekcie.
Uczniowie otrzymają pakiety materiałów informujących o ofercie edukacyjnej Politechniki Poznańskiej, które odpowiadają ich, obranej na poziomie technikum, ścieżce edukacyjnej. Uczniowie klas patronackich, przyjeżdżający dodatkowo na zajęcia specjalistyczne  na Politechnikę Poznańską, będą mogli lepiej poznać życie Uczelni. W ramach Patronatu Politechniki Poznańskiej dla zainteresowanych istnieje możliwość organizowania spotkań z przedstawicielami studenckich kół różnych wydziałów, którzy w sposób przystępny opowiedzą o życiu studenta, uczelnianych zasadach i prawach, podpowiedzą i doradzą, jak najlepiej przygotować się do egzaminów i procesu rekrutacyjnego. – Planujemy także zrealizować spotkania online dla uczniów, którzy już byli na zajęciach specjalistycznych albo nie będą brali udziału w zajęciach.  – mówi Maciej Szafrański  – W końcu mamy uczniów z różnych krańców Wielkopolski. Mam nadzieję, że pierwsze z takich spotkań uda się zrealizować już w przyszłym roku szkolnym.
Uczniowie będą mieli okazję do nawiązania nowych znajomości, które mogą okazać się bezcenne na początku edukacji na Politechnice Poznańskiej. Łatwiej będzie rozmawiać z niewiele starszymi kolegami, którzy mogą podzielić się doświadczeniem i doradzić najlepiej, jak potrafią. Studenci będą pewnego rodzaju przewodnikami, wprowadzającymi uczniów w mury uczelni. W dobie mediów społecznościowych takie znajomości mogą być kultywowane na odległość i to również w ramach Patronatu Politechniki Poznańskiej będziemy starali się pielęgnować. 
Uczniowie będą mogli również spotkać się z wykładowcami Politechniki Poznańskiej, którzy zaserwują im dawkę akademickiego wykładu i tym samym przybliżą uczniom formę przekazywania wiedzy na poziomie uniwersyteckim.  Dodatkowo, będą informowani o wykładach otwartych w danym roku akademickim (również tych online) oraz o innych wydarzeniach otwartych na Uczelni. 
Każdy uczeń klasy objętej Patronatem Politechniki Poznańskiej, który zakończy pozytywnie program wsparcia, otrzyma zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy objętej tą formą wsparcia. Do dyrektorów szkół, w których uczą się klasy patronackie, dodatkowo list gratulacyjny skieruje Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

LISTA SZKÓŁ, W KTÓRYCH KLASY OBJĘTO PATRONATEM POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
•    Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. I Wł. Grabskich w Kole 
•    Zespół Szkół Ekonomicznych  w Kaliszu 
•    Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie 
•    Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach 
•    Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach  
•    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza  w Nietążkowie 
•    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Krotoszynie 
•    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 
•    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu 
•    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie
•    Zespół Szkół Technicznych  im. Noblistów Polskich w Trzciance 
•    Zespół Szkół Technicznych im. 55. Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie