Inżynieria zarządzania

Całość przeczytasz w 6 minut.

Kierunek prowadzony w języku polskim oraz w języku angielskim.

 

Jeśli chcesz:

 • wiedzieć, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo,
 • prowadzić własną firmę lub pracować na stanowiskach kierowniczych w biznesie,
 • kierować zespołami ludzkimi oraz rozumieć rolę człowieka w przedsiębiorstwie,
 • profesjonalnie działać na styku klient-przedsiębiorstwo i tworzyć strategie marketingowe przedsiębiorstwa
 • rozwiązywać problemy zarządzania łącząc wiedzę i umiejętności z zakresu technologii i organizacji, techniki oraz ekonomii,
 • skutecznie zarządzać projektami inżynierskimi,
 • być rynkowym analitykiem biznesowym i tworzyć strategię przedsiębiorstwa oraz jego procesy i systemy organizacji i zarządzania,
 • poruszać się biegle w zagadnieniach gospodarki opartej o inteligentne technologie cyfrowe, w tym w koncepcjach i narzędziach Industry 4.0.  

to wybierz kierunek INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA !

 

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie przedmiotami ekonomicznymi i technicznymi (na styku wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej),
 • umiejętności planowania i programowania przedsięwzięć,
 • wielozadaniowość,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole, w tym w środowisku międzykulturowym,
 • otwartość na nowe wyzwania oraz potrzeba sukcesu.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA Politechniki Poznańskiej uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Wykształcenie absolwenta obejmuje niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych, a także gruntowną wiedzę inżynierską oraz umiejętności menedżerskie. Zdobyte kompetencje techniczno-handlowe umożliwiają profesjonalne działanie na styku klient-przedsiębiorstwo, a zwłaszcza klient-przedsiębiorstwo wytwórcze. Kluczową umiejętnością absolwentów tych studiów jest zdolność kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi, operacyjna znajomość systemów informatycznych oraz biegła znajomość wybranego języka obcego.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji analityka rynku i menedżera sprzedaży, a także projektanta systemów organizacji i zarządzania oraz do pracy w charakterze menedżera średniego szczebla zarządzania w szeroko rozumianych organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych, a także do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta na tym poziomie edukacji wiedza pozwoli w pełni na kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia oferowane są zarówno w języku polskim jak i w angielskim.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Podstawy zarządzania
 • Mikroekonomia
 • Zaawansowane funkcje MS Office
 • Komputerowa grafika inżynierska
 • Wprowadzenie do techniki
 • Zachowania organizacyjne
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Finanse
 • Nauka o organizacji
 • Materiałoznawstwo właściwości i zastosowania materiałów
 • Organizacja stanowisk roboczych i badanie pracy
 • Programowanie 1

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Fizyka techniczna/Chemia
 • Socjologia/Psychologia społeczna
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 3:

 • Rachunkowość finansowa
 • Marketing
 • Programowanie 2
 • Ergonomia
 • Komputerowe projektowanie konstrukcji
 • Wytrzymałość materiałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 4:

 • Rachunkowość finansowa
 • Inżynieria oprogramowania
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Technologia maszyn i projektowanie procesów technologicznych 1
 • Systemy wynagrodzeń
 • Elementy prawa

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Elektrotechnika i elektronika/ Fizyka kwantowa
 • Organizacja przygotowania produkcji / Organizacja procesów pomocniczych
 • Projektowanie ergonomiczne / Ergonomia produktu

SEMESTR 5:

 • Zarządzanie produkcją
 • Statystyka opisowa z elementami stosowane
 • Zarządzanie jakością
 • Technologia maszyn i projektowanie procesów technologicznych 2
 • Badania marketingowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Teoretyczne podstawy jakości

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Telekomunikacja /Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji
 • Filozofia/Etyka

SEMESTR 6:

 • Infrastruktura Przemysłu 4.0
 • Zarządzanie produkcją
 • Systemy informacyjne zarządzania
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Gospodarka oparta na wiedzy

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Automatyka i robotyka przemysłowa / Mobilne systemy transportowe
 • Wdrażanie systemów informatycznych / Projektowanie stron www
 • Gospodarka magazynowa / Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw / Podstawy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych
 • Komunikacja interkulturowa / Struktury organizacyjne współczesnych przedsiębiorstw
 • Inteligentne systemy wspomagania zarządzania/Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych
 • Praktyki (po 6. semestrze 4 tyg.)

SEMESTR 7:

 • Seminarium dyplomowe z elementami badań naukowych

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Praca inżynierska Projekt zespołowy
 • Projekt przemysłowy / Konsulting organizacyjny
 • Projektowanie zakładów przemysłowych / Projektowanie systemów produkcyjnych
 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju/ Procesy innowacyjne i polityka patentowa
 • Marketing w handlu i usługach / Negocjacje i techniki negocjacyjne
Pierwszy stopień niestacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie przedmiotami ekonomicznymi i technicznymi (na styku wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej),
 • umiejętności planowania i programowania przedsięwzięć,
 • wielozadaniowość,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole, w tym w środowisku międzykulturowym,
 • otwartość na nowe wyzwania oraz potrzeba sukcesu.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA Politechniki Poznańskiej uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Wykształcenie absolwenta obejmuje niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych, a także gruntowną wiedzę inżynierską oraz umiejętności menedżerskie. Zdobyte kompetencje techniczno-handlowe umożliwiają profesjonalne działanie na styku klient-przedsiębiorstwo, a zwłaszcza klient-przedsiębiorstwo wytwórcze. Kluczową umiejętnością absolwentów tych studiów jest zdolność kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi, operacyjna znajomość systemów informatycznych oraz biegła znajomość wybranego języka obcego.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji analityka rynku i menedżera sprzedaży, a także projektanta systemów organizacji i zarządzania oraz do pracy w charakterze menedżera średniego szczebla zarządzania w szeroko rozumianych organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych, a także do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta na tym poziomie edukacji wiedza pozwoli w pełni na kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Komputerowa grafika inżynierska
 • Matematyka
 • Mikroekonomia
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
 • Podstawy zarządzania
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Wprowadzenie do techniki
 • Wychowanie fizyczne
 • Zaawansowane funkcje Ms Office
 • Zachowania organizacyjne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 2:

 • Finanse
 • Matematyka
 • Materiałoznawstwo - właściwości i zastosowania materiałów
 • Nauka o organizacji
 • Organizacja stanowisk roboczych i badanie pracy
 • Programowanie 1
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Chemia
 • Fizyka techniczna
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Psychologia społeczna
 • Socjologia

SEMESTR 3:

 • Ergonomia
 • Komputerowe projektowanie konstrukcji
 • Marketing
 • Programowanie 2
 • Rachunkowość finansowa
 • Wytrzymałość materiałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 4:

 • Elementy prawa
 • Inżynieria oprogramowania
 • Rachunkowość finansowa
 • Systemy wynagrodzeń
 • Technologia maszyn i projektowanie procesów technologicznych 1
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Ergonomia produktu
 • Fizyka kwantowa
 • Organizacja procesów pomocniczych
 • Organizacja przygotowania produkcji
 • Projektowanie ergonomiczne

SEMESTR 5:

 • Badania marketingowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Statystyka opisowa z elementami stosowanej
 • Technologia maszyn i projektowanie procesów technologicznych 2
 • Teoretyczne podstawy jakości
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie produkcją

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Etyka
 • Filozofia
 • Podstawy teorii sygnałów,systemów i informacji
 • Telekomunikacja

SEMESTR 6:

 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Infrastruktura przemysłu 4,0
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Praktyki
 • Systemy informacyjne zarządzania
 • Zarządzanie produkcją

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Automatyka i robotyka przemysłowa
 • Gospodarka magazynowa
 • Inteligentne systemy wspomagania zarządzania
 • Komunikacja interkulturowa
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Mobilne systemy transportowe
 • Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym
 • Podstawy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych
 • Projektowanie stron www
 • Struktury organizacyjne współczesnych przedsiębiorstw
 • Wdrażanie systemów informatycznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych

SEMESTR 7:

 • Praca inżynierska - Projekt zespołowy
 • Seminarium dyplomowe z elementami badań naukowych
 • Projekt przemysłowy _ Konsulting organizacyjny - ang
 • Projekt przemysłowy_Konsulting organizacyjny

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju
 • Marketing w handlu i usługach
 • Negocjacje i techniki negocjacyjne
 • Procesy innowacyjne i polityka patentowa
 • Projektowanie systemów produkcyjnych
 • Projektowanie zakładów przemysłowych
Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości (studia oferowane zarówno w języku polskim jak i angielskim)
 • Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw (studia oferowane w języku polskim)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie przedmiotami ekonomicznymi i technicznymi (na styku wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej),
 • potrzeba zdobycia wiedzy na temat różnych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa,
 • zainteresowanie współczesnymi trendami w zarządzaniu gospodarką opartą o inteligentne technologie cyfrowe ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji i narzędzi Industry 4.0.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister

 

Studia dają możliwość zdobycia rozległej wiedzy na temat różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa takich jak: zarządzanie strategiczne, planowanie biznesowe, rachunkowość finansowa, marketing, zarządzanie produkcją, zarządzanie jakością, zarządzanie gospodarką opartą o wiedzę oraz o inteligentne technologie cyfrowe a także zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wiedza zdobyta na studiach pozwala absolwentom ubiegać się o pracę, w której mogą rozwiązywać problemy w następujących obszarach: restrukturyzacja przedsiębiorstw, problemy transformacji gospodarczej, globalizacja i przedsiębiorczość, systemy zarządzania informacją, projektowanie systemów zarządzania, systemy logistyczne, ergonomia, zarządzanie kryzysowe, wdrażanie nowych koncepcji zarządzania, firmy sieciowe, przedsiębiorstwa wirtualne, i wiele innych.

Dodatkowymi atutami studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania są: współpraca w międzynarodowym zespole studentów, integracja i adaptacja w środowisku interkulturowym, udział w Intensive Courses (cykl wykładów prowadzony przez wykładowców z zagranicy) oraz kadra naukowo-dydaktyczna z partnerskich, światowych ośrodków akademickich. Studiujący mają  także możliwość zdobycia podwójnego dyplomu IAE School of Management, University of Lille we Francji.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZYSZŁOŚCI

SEMESTR 1:

 • Makroekonomia
 • Metody statystyczne w badaniach naukowych
 • Zarzadzanie przedsiębiorstwem
 • Zarzadzanie strategiczne
 • Badania operacyjne i ekonometria
 • Rachunkowość zarządcza (Rachunek Efektywności Ekonomicznej)
 • Prawo
 • Podstawowe szkolenie w zakresie BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania
 • Projektowanie biznesu/ Projektowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych

 

SPECJALNOŚĆ : ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTW

SEMESTR 1:

 • Makroekonomia
 • Metody statystyczne w badaniach naukowych
 • Zarzadzanie przedsiębiorstwem
 • Zarzadzanie strategiczne
 • Badania operacyjne i ekonometria
 • Rachunkowość zarządcza (Rachunek Efektywności Ekonomicznej)
 • Prawo
 • Podstawowe szkolenie w zakresie BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Rozwój organizacji
 • Projektowanie biznesu/ Projektowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZYSZŁOŚCI

SEMESTR 2:

 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie procesami
 • Marketing w e-biznesie
 • Psychologia w zarzadzaniu
 • Etyka w zarządzaniu
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Moduł: Zarządzanie w przemyśle 4.0 (Zarządzanie produkcją w przemyśle 4.0, Zarządzanie systemami informatycznymi w przemyśle 4,0, Zarządzanie kapitałem ludzkim w przemyśle 4,0, Zarządzanie procesami wsparcia w przemyśle 4,0)
 • Język obcy (business language)
 • Modele biznesowe przedsiębiorstw/ Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie zwinnym

 

SPECJALNOŚĆ : ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTW

SEMESTR 2:

 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie procesami
 • Marketing w e-biznesie
 • Psychologia w zarzadzaniu
 • Etyka w zarządzaniu
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Moduł: Zarządzanie zasobami i potencjałem przedsiębiorstw (Zasoby przemysłu 4,0, Planowanie finansowe oraz inwestowanie kapitału, Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw, Marketing kompetencji, Zarządzanie MSP)
 • Język obcy (business language)
 • Modele biznesowe przedsiębiorstw/ Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie zwinnym

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZYSZŁOŚCI

SEMESTR 3:

 • Zarządzanie innowacjami

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Moduł: Zarządzanie przedsiębiorstwami sieciowymi i międzynarodowymi (Zarządzanie korporacjami międzynarodowymi i przedsiębiorstwami sieciowymi, Marketing międzynarodowy)
 • Moduł: Przedsiębiorczość (Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce, przedsiębiorczość technologiczna)
 • Moduł: Zarządzanie relacjami z klientem
 • Moduł: Zarządzanie jakością: Współczesne metody i narzędzia zarządzania jakością
 • Technologie i usługi internetowe/ Ubezpieczenia gospodarcze
 • Grywalizacja w zarządzaniu/ Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym
 • Seminarium dyplomowe
 • Projekt badawczy
 • Praca magisterska

 

SPECJALNOŚĆ : ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTW

SEMESTR 3:

 • Zarządzanie innowacjami

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Moduł: Modelowanie procesów jakościowych (Projektowanie i audytowane systemów zarządzania jakością)
 • Moduł: Modelowanie procesów sprzedaży i marketingu (Zarządzanie marketingowe)
 • Moduł: Modelowanie procesów finansowych (Modelowanie i analiza procesów finansowych, Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw)
 • Moduł: Modelowanie procesów zarządczych (Modelowanie zwinnego wytwarzania oprogramowania, Modelowanie procesów zwinnego wytwarzania okazji)
 • Technologie i usługi internetowe / Ubezpieczenia gospodarcze
 • Grywalizacja w zarządzaniu / Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym
 • Seminarium dyplomowe
 • Projekt badawczy
 • Praca magisterska
Drugi stopień niestacjonarne

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
 • Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie przedmiotami ekonomicznymi i technicznymi (na styku wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej),
 • potrzeba zdobycia wiedzy na temat różnych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa,
 • zainteresowanie współczesnymi trendami w zarządzaniu gospodarką opartą o inteligentne technologie cyfrowe ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji i narzędzi Industry 4.0.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister

 

Studia dają możliwość zdobycia rozległej wiedzy na temat różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa takich jak: zarządzanie strategiczne, planowanie biznesowe, rachunkowość finansowa, marketing, zarządzanie produkcją, zarządzanie jakością, zarządzanie gospodarką opartą o wiedzę oraz o inteligentne technologie cyfrowe a także zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wiedza zdobyta na studiach pozwala absolwentom ubiegać się o pracę, w której mogą rozwiązywać problemy w następujących obszarach: restrukturyzacja przedsiębiorstw, problemy transformacji gospodarczej, globalizacja i przedsiębiorczość, systemy zarządzania informacją, projektowanie systemów zarządzania, systemy logistyczne, ergonomia, zarządzanie kryzysowe, wdrażanie nowych koncepcji zarządzania, firmy sieciowe, przedsiębiorstwa wirtualne, i wiele innych.

Dodatkowymi atutami studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania są: współpraca w międzynarodowym zespole studentów, integracja i adaptacja w środowisku interkulturowym, udział w Intensive Courses (cykl wykładów prowadzony przez wykładowców z zagranicy) oraz kadra naukowo-dydaktyczna z partnerskich, światowych ośrodków akademickich. Studiujący mają  także możliwość zdobycia podwójnego dyplomu IAE School of Management, University of Lille we Francji.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne

Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - SEMESTR 1

 • Badania operacyjne i ekonometria
 • Makroekonomia
 • Metody statystyczne w badaniach naukowych
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
 • Prawo
 • Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie strategiczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Projektowanie biznesu
 • Projektowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych


Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw - SEMESTR 1

 • Badania operacyjne i ekonometria
 • Makroekonomia
 • Metody statystyczne w badaniach naukowych
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
 • Prawo
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie strategiczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Projektowanie biznesu
 • Projektowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - SEMESTR 2:

 • Etyka w zarządzaniu
 • Język angielski
 • Marketing w e-biznesie
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w przemyśle 4,0
 • Zarządzanie procesami wsparcia w przemyśle 4,0
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie produkcją w przemyśle 4,0
 • Zarządzanie systemami informatycznymi w przemyśle 4,0

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Modele biznesowe przedsiębiorstw
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie zwinnym


Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw - SEMESTR 2

 • Etyka w zarządzaniu
 • Język angielski
 • Marketing kompetencji
 • Marketing w e-biznesie
 • Planowanie finansowe oraz inwestowanie kapitału
 • Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie MSP
 • Zarządzanie procesami
 • Zasoby przemysłu 4,0

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Modele biznesowe przedsiębiorstw
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie zwinnym

Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - SEMESTR 3:

 • Marketing międzynarodowy
 • Projekt badawczy
 • Przedsiębiorczość technologiczna
 • Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce
 • Seminarium dyplomowe
 • Współczesne metody i narzędzia zarządzania jakością
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie korporacjami międzynarodowymi i przedsiębiorstwami sieciowymi
 • Zarządzanie relacjami z klientem

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Grywalizacja w zarządzaniu
 • Technologie i usługi internetowe
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym


Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw - SEMESTR 3:

 • Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw
 • Modelowanie i analiza procesów finansowych
 • Modelowanie procesów identyfikacji okazji
 • Modelowanie zwinnego wytwarzania oprogramowania
 • Projekt badawczy
 • Projektowanie i audytowanie systemów zarządzania jakością
 • Seminarium dyplomowe
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie marketingowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Grywalizacja w zarządzaniu
 • Technologie i usługi internetowe
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Politechnika Poznańska współpracuje z wieloma wiodącymi przedsiębiorstwami z przede wszystkim z terenu Wielkopolski co umożliwia studentom Wydziału Inżynierii Zarządzania odbywanie praktyk zawodowych (a w przyszłości nawet pracy) między innymi w takich renomowanych firmach jak na przykład: Volkswagen Poznań, Solaris Bus & Coach Sp z o.o., Beiersdorf Manufacturing Poznań sp. z o. o., Wrigley Poland, Atres Intralogistics Sp. z o.o., czy Raben Logistics Polska.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Absolwenci kierunku INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA  często zdobywają nie tylko ciekawą i pasjonującą pracę, która daje im profesjonalną satysfakcję ale również mają możliwość zajmowania stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach. Są również dobrze przygotowani do prowadzenia własnych przedsięwzięć biznesowych.