Inżynieria lotnicza

(NA TEN KIERUNEK NIE BĘDZIE PROWADZONA REKRUTACJA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023)

 

Jeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi, pasjonujesz budową statków powietrznych, lubisz obserwować startujące samoloty, a Twoim marzeniem jest pilotaż statków powietrznych to studia na kierunku INŻYNIERIA LOTNICZA są stworzone dla Ciebie!

Podczas studiów na kierunku INŻYNIERIA LOTNICZA poszerzysz wiedzę z zakresu nowoczesnego lotnictwa, a przede wszystkim zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z budową i obsługą statków powietrznych, budową i działaniem silników lotniczych, a także systemami pokładowymi. 

Program studiów zawiera podstawowe przedmioty kształcenia technicznego oraz przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki posiada certyfikację na szkolenie w zakresie obsługi technicznej PART 147.

Absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności związane z konstruowaniem i eksploatacją statków powietrznych.

Absolwenci specjalności Pilotaż Statków Powietrznych otrzymują zaświadczenie o ukończeniu zintegrowanego szkolenia pilota samolotowego zawodowego CPL(A) wraz z uprawnieniami ATPL(A) frozen, które uprawnia do zdawania egzaminu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.   

 

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
 • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych
 • techniczny zmysł i wyobraźnia
 • zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami

Student zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych takich jak: Matematyka, Fizyka, Materiałoznawstwo, Podstawy konstrukcji maszyn, Ochrona Środowiska, przedmiotów kierunkowych: Silniki Lotnicze, Aerodynamika, Termodynamika techniczna, Mechanika płynów, Prawo lotnicze, Nawigacja, Łączność, Człowiek-możliwości i ograniczenia, Zasady lotu, Meteorologia oraz przedmiotów realizowanych na wybranej specjalności: Mechanika lotu, Konstrukcja płatowców, Teoria silników lotniczych, Wibroakustyka i struktury inteligentne, Badania i diagnostyka silników lotniczych, Eksploatacja płatowców i silników lotniczych, Technika pilotażu i symulatory lotu, Systemy wentylacji i klimatyzacji statków powietrznych, Hydrauliczne i pneumatyczne instalacje pokładowe.

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera kierunku INŻYNIERIA LOTNICZA.

Absolwent tego kierunku ma szanse na:

 • zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym
 • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
 • praca w przedsiębiorstwach transportu lotniczego
 • zatrudnienie w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej
 • zatrudnienie w polskich i międzynarodowych jednostkach związanych z ruchem lotniczym

Limity przyjęć na specjalność Pilotaż Statków Powietrznych w roku akademickim 2021/22
Regulamin  określający warunki i tryb kwalifikacji studentów  na specjalność Pilotaż Statków Powietrznych w roku akademickim 2021/22

 

Na specjalność Pilotaż Statków Powietrznych przyjmowani są tylko studenci z obywatelstwem Polskim.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ: PILOTAŻ STATKÓW POWIETRZNYCH

SEMESTR 1:

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Fizyka
 • Maszynoznawstwo
 • Matematyka
 • Materiałoznawstwo
 • Ochrona środowiska
 • Rysunek techniczny (CAD)
 • Silniki lotnicze
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Podstawy ekonomii
 • Zarządzanie Small Buisness'em

 

SPECJALNOŚĆ: SILNIKI LOTNICZE I PŁATOWCE

SEMESTR 1:

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Fizyka
 • Maszynoznawstwo
 • Matematyka
 • Materiałoznawstwo
 • Ochrona środowiska
 • Rysunek techniczny (CAD)
 • Silniki lotnicze
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Podstawy ekonomii
 • Zarządzanie Small Buisness'em

 

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POKŁADOWE I NAPĘDY LOTNICZE:

SEMESTR 1:

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Fizyka
 • Maszynoznawstwo
 • Matematyka
 • Materiałoznawstwo
 • Ochrona środowiska
 • Rysunek techniczny (CAD)
 • Silniki lotnicze
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Podstawy ekonomii
 • Zarządzanie Small Buisness'em

 

SPECJALNOŚĆ: PILOTAŻ STATKÓW POWIETRZNYCH

SEMESTR 2

 • Aerodynamika
 • Człowiek - możliwości i ograniczenia 1
 • Fizyka
 • Język obcy
 • Łączność 1
 • Matematyka
 • Mechanika techniczna
 • Meteorologia
 • Nawigacja
 • Ogólne bezpieczeństwo lotu
 • Ogólna wiedza o samolocie 1
 • Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego 1
 • Procedury operacyjne 1
 • Wykonanie i planowanie lotu 1
 • Wytwarzanie i obróbka materiałów
 • Zasady lotu

 

SPECJALNOŚĆ: SILNIKI LOTNICZE I PŁATOWCE

SEMESTR 2

 • Aerodynamika
 • Człowiek - możliwości i ograniczenia 1
 • Fizyka
 • Język obcy
 • Łączność 1
 • Matematyka
 • Mechanika techniczna
 • Meteorologia
 • Nawigacja
 • Ogólne bezpieczeństwo lotu
 • Ogólna wiedza o samolocie 1
 • Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego 1
 • Procedury operacyjne 1
 • Wykonanie i planowanie lotu 1
 • Wytwarzanie i obróbka materiałów
 • Zasady lotu

 

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POKŁADOWE I NAPĘDY LOTNICZE:
SEMESTR 2

 • Aerodynamika
 • Człowiek - możliwości i ograniczenia 1
 • Fizyka
 • Język obcy
 • Łączność 1
 • Matematyka
 • Mechanika techniczna
 • Meteorologia
 • Nawigacja
 • Ogólne bezpieczeństwo lotu
 • Ogólna wiedza o samolocie 1
 • Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego 1
 • Procedury operacyjne 1
 • Wykonanie i planowanie lotu 1
 • Wytwarzanie i obróbka materiałów
 • Zasady lotu

SPECJALNOŚĆ: PILOTAŻ STATKÓW POWIETRZNYCH

SEMESTR 3

 • Człowiek-możliwości i ograniczenia 2
 • Człowiek-możliwości i ograniczenia 3
 • Fizyka
 • Język obcy
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Łączność 2
 • Mechanika płynów
 • Mechanika techniczna
 • Meteorologia 2
 • Nawigacja lotnicza
 • Ogólna wiedza o samolocie 2
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego 3
 • Technika pilotażu i symulatory lotu
 • Termodynamika techniczna
 • Wychowanie fizyczne
 • Wykonanie i planowanie lotu 2
 • Wytrzymałość materiałów
 • Zasady lotu

 

SPECJALNOŚĆ: SILNIKI LOTNICZE I PŁATOWCE

SEMESTR 3

 • Budowa podzespołów napędowych
 • Fizyka
 • Język obcy
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Konstrukcja płatowców
 • Mechanika lotu
 • Mechanika płynów
 • Mechanika techniczna
 • Metrologia warsztatowa
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Termodynamika techniczna
 • Wychowanie fizyczne
 • Wytrzymałość materiałów

 

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POKŁADOWE I NAPĘDY LOTNICZE:

SEMESTR 3

 • Czynnik ludzki w lotnictwie
 • Fizyka
 • Język obcy
 • Języki programowania i analiza danych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Mechanika płynów
 • Mechanika techniczna
 • Pokładowe systemy sterowania
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Przyrządy pomiarowe w lotnictwie
 • Termodynamika techniczna
 • Wychowanie fizyczne
 • Wytrzymałość materiałów

SPECJALNOŚĆ: PILOTAŻ STATKÓW POWIETRZNYCH

SEMESTR 4

 • Człowiek-możliwości i ograniczenia 3
 • Język obcy
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Mechanika płynów
 • Metrologia 2
 • Nawigacja lotnicza
 • Ogólna wiedza o samolocie 2
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Praktyka zawodowa
 • Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego 2
 • Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego 3
 • Procedury operacyjne 2
 • Techniki pilotażu i symulatory lotu
 • Wykonywanie i planowanie lotu 2
 • Wytrzymałość materiałów
 • Zasady lotu

 

SPECJALNOŚĆ: SILNIKI LOTNICZE I PŁATOWCE

SEMESTR 4

 • Budowa podzespołów napędowych
 • Język obcy
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Mechanika płynów
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Pomiary wielkości mechanicznych
 • Praktyka zawodowa
 • Teoria silników lotniczych
 • Wibroakustyka i struktury inteligentne
 • Wprowadzenie do automatyki
 • Wytrzymałość materiałów

 

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POKŁADOWE I NAPĘDY LOTNICZE:

SEMESTR 4

 • Język obcy
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Mechanika płynów
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy procesów spalania
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
 • Przyrządy pomiarowe w lotnictwie
 • Wprowadzenie do automatyki
 • Wymiana ciepła, pędu i masy
 • Wytrzymałość materiałów
 • Zasady lotu

SPECJALNOŚĆ: PILOTAŻ STATKÓW POWIETRZNYCH

SEMESTR 5

 • Człowiek-możliwości i ograniczenia 3
 • Dynamika gazów
 • Meteorologia 2
 • Nawigacja lotnicza
 • Ogólna wiedza o samolocie 2
 • Praktyka zawodowa
 • Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego 3
 • Procedury operacyjne 2
 • Techniki pilotażu i symulatory lotu
 • Wykonanie i planowanie lotu 2

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Etyka w biznesie
 • Sztuka autoprezentacji

 

SPECJALNOŚĆ: SILNIKI LOTNICZE I PŁATOWCE:

SEMESTR 5

 • Eksploatacja płatowców i silników lotniczych
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Dynamika gazów
 • Konstrukcja płatowców
 • Mechanika lotu
 • Paliwa i smary
 • Wprowadzenie do automatyki
 • Wymiana ciepła, pędu i masy

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Etyka w biznesie
 • Sztuka autoprezentacji

 

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POKŁADOWE I NAPĘDY LOTNICZE:

SEMESTR 5

 • Alternatywne źródła energii w lotnictwie
 • Badania nieniszczące elementów statków powietrznych
 • Dynamika gazów
 • Maszyny przepływowe
 • Obliczenia numeryczne przepływowo-cieplne
 • Organizacja prób na ziemi i w locie
 • Paliwa i systemy paliwowe
 • Zintegrowane systemy energetyczne

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Etyka w biznesie
 • Sztuka autoprezentacji

SPECJALNOŚĆ: PILOTAŻ STATKÓW POWIETRZNYCH

SEMESTR 6

 • Meteorologia 2
 • Ogólna wiedza o samolocie 2
 • Praktyka zawodowa
 • Systemy pokładowe
 • Techniki pilotażu i symulatory lotu
 • Wykonanie i planowanie lotu 2

 

SPECJALNOŚĆ: SILNIKI LOTNICZE I PŁATOWCE

SEMESTR 6

 • Analiza danych
 • Badania i diagnostyka silników lotniczych
 • Numeryczna termomechanika
 • Praktyka zawodowa
 • Projektowanie statków powietrznych
 • Systemy pokładowe
 • Wibroakustyka i struktury inteligentne
 • Zintegrowane systemy projektowania silników lotniczych

 

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POKŁADOWE I NAPĘDY LOTNICZE:

SEMESTR 6

 • Hydrauliczne i pneumatyczne instalacje pokładowe
 • Obliczenia numeryczne przepływowo-cieplne
 • Systemy awioniki
 • Systemy elektryczne statków powietrznych
 • Systemy pokładowe
 • Systemy wentylacji i klimatyzacji statków powietrznych
 • Teoria silników lotniczych
 • Zintegrowane systemy energetyczne

SPECJALNOŚĆ: PILOTAŻ STATKÓW POWIETRZNYCH

SEMESTR 7

 • Język angielski w środowisku pracy
 • Praktyka zawodowa
 • Przygotowanie pracy dyplomowej z elementami badań naukowych
 • Seminarium dyplomowe
 • Techniki pilotażu i symulatory lotu

 

SPECJALNOŚĆ: SILNIKI LOTNICZE I PŁATOWCE:

SEMESTR 7

 • Badania i diagnostyka silników lotniczych
 • Język angielski w środowisku pracy
 • Przygotowanie pracy dyplomowej z elementami badań naukowych
 • Seminarium dyplomowe
 • Zintegrowane systemy projektowania silników lotniczych

 

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POKŁADOWE I NAPĘDY LOTNICZE:

SEMESTR 7

 • Hydrauliczne i pneumatyczne instalacje pokładowe
 • Język angielski w środowisku pracy
 • Podstawy eksploatacji systemów pokładowych i silników lotniczych
 • Przygotowanie pracy dyplomowej z elementami badań naukowych
 • Teoria silników lotniczych
 • Seminarium dyplomowe
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej współpracuje z wieloma firmami branży lotniczej w zakresie: praktyk zawodowych, realizacji prac badawczo-naukowych oraz wspólnych projektów badawczo-rozwojowych umożliwiając ciągły rozwój kadry oraz studentów.

Studenci specjalności Silniki Lotnicze i Płatowce realizują praktyki wyłącznie w ośrodkach lotniczych posiadających certyfikację Part-145 i umożliwiających uzyskanie certyfikatu Part-66, kategoria B 1.2 (zgodnie z wymaganiami Urzędu Lotnictwa Cywilnego). Praktyki realizowane na specjalności Pilotaż Statków powietrznych realizowany jest zgodnie z wytycznymi Centrum Szkolenia Lotniczego PP. Praktyki realizowane na specjalności Systemy pokładowe i napędy lotnicze realizowane są zgodnie z zasadami obowiązującymi na Politechnice Poznańskiej.

Studenci kierunku Inżynieria Lotnicza mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach takich jak: Instytut Lotnictwa w Warszawie, Airbus Helicopters Polska Sp. z o. o. w Łódzi, Pratt & Whitney Sp. z o. o. w Kaliszu, UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., GE Company Polska PZL Warszawa, Airbus Company Łódź, Avio Polska Sp. z o.o., PZL Świdnik, Sikorsky PZL Mielec, P&W Aeropower Rzeszów, Collins Aerospace Rzeszów, MTU Aero Rzeszów, WB Electronics.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Rozwój branży lotniczej powoduje wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych specjalistów na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. Bogaty i nowoczesny program kształcenia na kierunku Inżynieria Lotnicza został opracowany w taki sposób, aby spełnić wymagania rynku pracy w lotnictwie. Studenci w ramach zajęć przejdą wieloaspektową drogę uwzględniającą specyfikę każdej specjalności, co przygotuje ich do pracy w branży lotniczej i umożliwi zatrudnienie w firmach na terenie kraju, jak również na arenie międzynarodowej, w firmach wykorzystujących najnowsze technologie. 

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające mu pracę związaną z planowaniem, organizacją i kontrolą procesu obsługiwania statków powietrznych, ich naprawą oraz utrzymaniem w zdatności do lotu. Absolwenci mogą pracować w zakładach produkcyjnych branży lotniczej, w dziedzinach związanych z technologią produkcji, kontrolą jakości oraz diagnostyką.