29 04 2021

Studenci i Doktoranci - szczepienia przeciw Sars-Cov-2

Ważna informacja - szczepienia przeciw Sars-Cov-2


Drodzy Studenci i Doktoranci,

dziękuję za tak liczny odzew ws. zainteresowania szczepieniami przeciw Sars-Cov-2. To dało nam przekonanie, że punkt szczepień na terenie PP jest bardzo potrzebny. Niezwłocznie rozpoczęliśmy starania o jego utworzenie.

Dziś możemy rozpocząć zapisy, ponieważ szczepienie studentów i doktorantów na terenie PP będziemy mogli przeprowadzić już w maju 2021r.

W związku z tym od popołudnia proszę o zalogowanie się do systemów PP (eStudent, poczta uczelniana lub ekursy) i wyrażenie swojej decyzji. Jeśli zadanie nie pojawi się, niezbędne jest ponowne zalogowanie się.

 

Proszę o podjęcie decyzji do niedzieli 02.05.2021r. Odpowiedzi udzielone po tym terminie zostaną uwzględnione w terminie późniejszym.

Jeśli macie Państwo szczegółowe pytania, prosimy o kontakt pod adresem szczepienia@put.poznan.pl

 

Wyrażam nadzieję, że zabezpieczenie przed koronawirusem dużej części naszej społeczności akademickiej pozwoli nam na powrót do kształcenia już w normalnych warunkach w nowym roku akademickim.

 

Z życzeniami zdrowia,

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

Prorektor ds. studenckich i kształcenia

koordynator PP ds. szczepień przeciw Covid-19


Dear Students adn Doctoral students,

Thank you for such a large response regarding your interest in being vaccinated against Sars-Cov-2. This convinced us that a vaccination point in the PP is very much needed. We immediately began efforts to create it. Today we may open the registration, as we will be able to vaccinate students and PhD students at PUT already in May 2021. Therefore, from this afternoon, please log in to PUT systems (eStudent, university e-mail or e-courses) and express your decision. If the task does not appear, you must log in again.

Please take a decision by Sunday, May 2, 2021. Replies provided after this date will be considered at a later date.

If you have any detailed question, please contact us at szczepienia@put.poznan.pl

I hope that protecting a large part of our academic community against the coronavirus will allow us to return to education under normal conditions in the new academic year.

Wishing you all a lot of health,
PUT Professor Agnieszka MISZTAL  Ph.D., D.Sc.
Vice-Rector for Student Affairs and Education
PUT Covid-19 vaccines coordinator