4 05 2021

Seminarium "Problemy jakości powietrza w ujęciu multidyscyplinarnym"

Komisja Klimatu, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza przy Oddziale Poznańskim PAN oraz Sekcja Socjologii Środowiska Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają na seminarium on-line:
PROBLEMY JAKOŚCI POWIETRZA W UJĘCIU MULTIDYSCYPLINARNYM
 

Seminarium odbędzie się 27 maja (czwartek), w godz. 15.00-18.00 na platformie Zoom. Będzie obejmowało aspekty monitoringu, inżynierii, zdrowia, prawa oraz spraw społecznych.

Link do seminarium
 

Prelegenci:

  1. prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler (Politechnika Warszawska) „Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego -wyzwania XXI wieku”
  2. dr Danuta Jankowiak-Krysiak (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) „Pomiary jakości powietrza w Poznaniu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”
  3. dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW (Politechnika Warszawska) „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka –perspektywa inżyniera”
  4. dr n. med. Łukasz Kuźma (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na rozwój chorób sercowo-naczyniowych”
  5. dr hab. Michał Michałkiewicz, prof. PP (Politechnika Poznańska) „Czy oczyszczalnie ścieków są źródłem mikrobiologicznego skażenia powietrza?”
  6. dr Justyna Goździewicz-Biechońska(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) „O skuteczności i nieskuteczności prawnych instrumentów ochrony powietrza”
  7. dr hab. Piotr Matczak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) et al. „Społeczne aspekty jakości powietrza”

Więcej informacji