Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością

Zasady naboru:

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Zgłoszenia przesłać należy na adres e-mail: marek.golinski@put.poznan.pl

 

Terminy zajęć:

Studia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne, dwa razy w ciągu miesiąca), w wymiarze 350 godzin dydaktycznych.
 

Profil kształcenia:

Studium umożliwia uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie słuchaczy będących dotąd nauczycielami różnych przedmiotów kierunkowych do prowadzenia zajęć z Doradztwa zawodowego oraz Podstaw przedsiębiorczości. Przygotowanie słuchaczy - nauczycieli szkolnych do wspomagania uczniów w zdobywaniu wiedzy niezbędnej do rozważania i zrozumienia zagadnień, zależności i uwarunkowania gospodarki rynkowej stanowiących odniesienie do kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz w ramach doradztwa zawodowego wyboru indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego i radzenia sobie na rynku pracy.

Dodatkowe informacje