Archiwum

Busko - Zdrój

    Busko - Zdrój zaprasza

Całość Archiwum

Całość archiwum

Wycieczka do Firmy "SOLARIS"

Uzupełnienie ubiegłorocznej wycieczki

do firmy "SOLARIS"

Jubilaci 2016 trzecia tura

Franciszek JARZYŃSKI

w roku 2016 ukończył

       100 lat

Klub Seniora na Warmii i Mazurach

W dniach od 22.08.2016 do 27.08.2016 odbyła się wycieczka Klubu Seniora PP na Warmię i Mazury. Poniżej przedstawiamy opis wycieczki przygotowany przez kol. Krystynę HARAJ.

Pages