28 12 2017

Ostatnie pożegnanie profesora Bogdana Maruszewskiego

Z głębokim żalem żegnamy
ś. p.
prof. dr. hab. Bogdana MARUSZEWSKIEGO

wybitnego naukowca, specjalistę w zakresie termomechaniki ośrodków ciągłych oraz modelowania oddziaływań fizycznych w układach materialnych,

członka: Acoustical Society of America, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, Polskiego Towarzystwa Akustycznego
oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 

długoletniego pracownika Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej,
prorektora ds. rozwoju uczelni w latach 1999–2005 
byłego dyrektora i zastępcy dyrektora Instytutu Mechaniki Stosowanej,
Przewodniczącego Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.

W osobie Zmarłego straciliśmy wspaniałego dydaktyka i wychowawcę młodzieży,
wielkiego przyjaciela naszej Uczelni, 
odznaczonego m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pogrzeb odbędzie się 5 stycznia 2018 roku o godz. 11:00 na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Rektor, Senat
i społeczność akademicka
Politechniki Poznańskiej

Zdjęcia