20 02 2018

Listy osób przyjętych na studia stacjonarne drugiego stopnia

Szanowni Kandydaci!

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej zostały opublikowane listy osób przyjętych na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018. Ponadto, informacja widoczna jest dla każdego Kandydata po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego w sekcji Studia w tabeli wyboru kierunków w kolumnie Status.