5 10 2018

Ogólnopolski Konkurs „Otwarte Drzwi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawosko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Laureatom przyznawane są nagrody finansowe.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza studentów do udziału w Konkursie, którego szczegółowe zasady opisane zostały na stronie internetowej Funduszu.